תיקון סטיית העדשה

מאפיינים אופטיים של העדשה עלולים לגרום לבעיות וינייטציה (עמעום שוליים, פינות כהות), עיוות תמונה ובעיות אחרות. המצלמה יכולה לפצות על תופעות אלה באמצעות [Lens aberration correction/תיקון סטיית העדשה].

 1. בחרו ב-[צילום: Lens aberration correction/צילום: תיקון סטיית העדשה].

 2. בחרו אפשרות.

 3. בחרו ב-[Enable/הפעלה].

  • ודאו ששם העדשה המחוברת למצלמה והאפשרות [Correction data available/נתוני תיקון זמינים] מוצגים (למעט כאשר האפשרות [Diffraction correction/תיקון שבירה] מוגדרת).
  • אם מופיעים הכיתוב [Correction data not available/נתוני תיקון לא זמינים] או הסמל [תאורה היקפית], ראו משפר עדשה דיגיטלי.

תיקון תאורה היקפית

ניתן לתקן וינייטציה (פינות תמונה כהות).

שימו לב

 • בתנאי צילום מסוימים ייתכן שיופיע רעש בשולי התמונה.
 • כמות התיקון תהיה נמוכה יותר ככל שמהירות ה-ISO תהיה גבוהה יותר.

הערה

 • כמות התיקון תהיה נמוכה מכמות התיקון המרבית שזמינה בתוכנת Digital Photo Professional (תוכנת EOS).
 • במצבי אזור בסיסי תאורה היקפית מתוקנת באופן אוטומטי אם רשומים במצלמה נתוני תיקון.

תיקון עיוותים

ניתן לתקן עיוותי תמונה.

שימו לב

 • ציון תיקון עיוות עשוי לשנות מעט את זווית הראייה, והתוצאה תהיה תמונות חתוכות מעט ונראות מעט פחות חדות.
 • כמות חיתוך התמונה עבור תמונות סטילס וסרטונים עשויה להשתנות.

הערה

 • עדשות RF תומכות בתיקון עיוותים במהלך הקלטת וידאו.

משפר עדשה דיגיטלי

ניתן לתקן סטיות שונות מהמאפיינים האופטיים של העדשה, כמו גם שבירה (diffraction) והפחתת רזולוציה.

אם הכיתוב [Correction data not available/נתוני תיקון לא זמינים] או הסמל [תאורה היקפית] מוצגים על ידי [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית], ניתן להשתמש EOS Utility כדי להוסיף את נתוני תיקון העדשה למצלמה. לפרטים, עיינו בהוראות השימוש של EOS Utility.

שימו לב

 • בהתאם לתנאי הצילום, ייתכן שאפקט התיקון יגביר גם את הרעש בתמונה. ייתכן גם שהקצוות של התמונה יודגשו. התאימו את החדות של סגנון התמונה או הגדירו את [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] למצב [Disable/הפסקה] לפי הצורך לפני הצילום.
 • כמות התיקון תהיה נמוכה יותר ככל שמהירות ה-ISO תהיה גבוהה יותר.
 • בהקלטת וידאו, האפשרות [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] אינה מופיעה. (לא ניתן לבצע תיקון).

הערה

 • הפעלת [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] תתקן גם שבירה (diffraction) וסטייה כרומטית, אם כי אפשרויות אלה אינן מוצגות.

תיקון סטייה כרומטית

ניתן לתקן סטייה כרומטית (שולי צבע סביב נושאים).

הערה

 • האפשרות [Chromatic aberr corr/תיקון סטיות בצבע] אינה מוצגת כאשר ההגדרה של [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] היא [Enable/הפעלה].

תיקון שבירה (Diffraction)

ניתן לתקן שבירה (אובדן חדות הנגרם על ידי הצמצם).

שימו לב

 • בהתאם לתנאי הצילום, ייתכן שאפקט התיקון יגביר גם את הרעש בתמונה.
 • כמות התיקון תהיה נמוכה יותר ככל שמהירות ה-ISO תהיה גבוהה יותר.
 • בהקלטת וידאו, האפשרות [Diffraction correction/תיקון שבירה] אינה מופיעה. (לא ניתן לבצע תיקון).
 • ההשפעה של תיקון העקיפה אינה מוצגת על המסך בזמן הצילום.

הערה

 • האפשרות [Diffraction correction/תיקון שבירה] אינה מוצגת כאשר ההגדרה של [Digital Lens Optimizer/ממטב עדשה דיגיטלית] היא [Enable/הפעלה].

שימו לב

 • הנחיות כלליות לתיקון סטייה של העדשה

 • לא ניתן להחיל תיקון סטיית עדשה על תמונות JPEG קיימות.
 • בעת שימוש בעדשות שאינן של Canon, מומלץ להעביר את האפשרות לבצע תיקונים למצב [Disable/הפסקה] גם אם האפשרות [Correction data available/נתוני תיקון זמינים] מוצגת.
 • ייתכן שהגדלת התצוגה של החלק ההיקפי של התמונה תגרום לכך שחלקים מהתמונה לא יצולמו.
 • כמות התיקון (למעט תיקון שבירה) קטנה יותר עבור עדשות שאינן מספקות מידע על מרחק.

הערה

 • הערות כלליות בנוגע לתיקון סטייה של העדשה

 • ההשפעות של תיקון סטיית העדשה משתנות בהתאם לעדשה ולתנאי הצילום. בנוסף, בהתאם לעדשה, תנאי הצילום וכדומה, ייתכן שיהיה קשה להבחין באפקט.
 • אם קשה להבחין בתיקון, מומלץ להגדיל ולבדוק את התמונה לאחר הצילום.
 • התיקונים מבוצעים גם כאשר מחובר ממיר בגודל טבעי.
 • אם נתוני התיקון של העדשה המחוברת אינם רשומים במצלמה, התוצאה תהיה זהה למצב שבו אפשרות התיקון מוגדרת במצב [Disable/הפסקה] (למעט תיקון עקיפה).
 • לפי הצורך, עיינו גם בהוראות השימוש של EOS Utility.