הפעלת המצלמה

 • מופעל

  המצלמה מופעלת. כעת ניתן לצלם תמונות סטילס ולהקליט וידאו.

 • כיבוי

  המצלמה כבויה ואינה פועלת. העבירו את מתג ההפעלה למצב זה כאשר אינכם משתמשים במצלמה.

הערה

 • אם תעבירו את מתג ההפעלה למצב כיבוי במהלך שמירת תמונות בכרטיס, יוצג הכיתוב [Saving.../שמירה...] והמצלמה תכבה רק בסיום תהליך השמירה.

הגדרת התאריך, השעה ואזור הזמן

אם לאחר הפעלת המצלמה מופיע מסך ההגדרות [Date/Time/Zone/תאריך/שעה/אזור], השלימו את הגדרות התאריך/שעה/אזור.

הגדרת שפת התצוגה

כדי לשנות את שפת הממשק, ראו שפה.

מחוון רמת סוללה

כשמתג ההפעלה נמצא במצב מופעל, רמת הטעינה של הסוללה תוצג.

רמת סוללה 3 רמת הסוללה מספיקה.
רמת סוללה 2 רמת הסוללה נמוכה, אך עדיין ניתן להשתמש במצלמה.
רמת סוללה 1 הסוללה תתרוקן בקרוב (מהבהב).
רמת סוללה 0 טענו את הסוללה.

הערה

 • ביצוע אחת מהפעולות הבאות יגרום לסוללה להתרוקן מהר יותר:
  • חצי לחיצה על כפתור הצילום לזמן ממושך.
  • הפעלת המיקוד האוטומטי לעיתים קרובות בלי לצלם תמונה.
  • שימוש Image Stabilizer (מייצב תמונה).
  • שימוש בפונקציית Wi-Fi או בפונקציית Bluetooth.
  • שימוש תכוף במסך.
 • מספר התמונות שניתן לצלם עשוי לרדת בהתאם לתנאי הצילום בפועל.
 • פעולות העדשה מופעלות על ידי הסוללה של המצלמה. עדשות מסוימות עלולות לרוקן את הסוללה מהר יותר מאחרות.
 • ייתכן שבסביבה שבה הטמפרטורות נמוכות לא ניתן יהיה לצלם גם עם רמת סוללה מספקת.