תכונות אלחוטיות

פרק זה מתאר כיצד לחבר את המצלמה לטלפון חכם באופן אלחוטי באמצעות Bluetooth® או Wi-Fi® ולשלוח תמונות למכשירים או לשירותי אינטרנט, כיצד לשלוט במצלמה ממחשב או משלט רחוק אלחוטי ופעולות אחרות.

שימו לב

  • חשוב

  • שימו לב ש-Canon לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהגדרות שגויות של תקשורת אלחוטית בעת השימוש במצלמה. בנוסף, Canon לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק אחר שייגרמו כתוצאה משימוש במצלמה.

    בעת שימוש בפונקציות תקשורת אלחוטית, הגדירו אמצעי אבטחה מתאימים על אחריותכם ועל פי שיקול דעתכם בלבד. Canon לא תישא באחריות בגין אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מגישה בלתי מורשית או הפרות אבטחה אחרות.