כינוי

ניתן לשנות את כינוי המצלמה (מוצג בטלפונים חכמים ובמצלמות אחרות) לפי הצורך.

  1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Nickname/הגדרות אלחוטיות: כינוי].

  2. הזינו טקסט באמצעות פעולות מקלדת וירטואלית.

    • בסיום הזנת התווים, לחצו על הלחצן MENU.