שליחת תמונות לשירות אינטרנט

סעיף זה מתאר כיצד לשלוח תמונות אל image.canon.

רישום ל-image.canon

קשרו את המצלמה אל image.canon כדי לשלוח תמונות ישירות מהמצלמה.

 • נדרש מחשב או טלפון חכם עם דפדפן וחיבור לאינטרנט.
 • יש להזין כתובת דוא"ל שבה אתם משתמשים במחשב או בטלפון החכם שלכם.
 • לקבלת הוראות לגבי אופן השימוש בשירותי image.canon ופרטים על מדינות ואזורים שבהם השירות זמין, בקרו באתר image.canon ‎(https://image.canon/).
 • ייתכן שתחויבו בנפרד עבור ההתחברות לספק שירותי האינטרנט ולנקודות הגישה שלכם.

שלבים במצלמה (1)

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו ב-[שירות רשת (Web service) Upload to Web service/שירות רשת (Web service) העלה לשירות אינטרנט].

 3. בחרו ב-[I Agree/אני מסכים].

 4. התחברו ל-Wi-Fi.

 5. הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם.

  • הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ולאחר מכן בחרו ב-[OK].
 6. הזינו מספר בן ארבע ספרות.

  • הזינו מספר בן ארבע ספרות לפי בחירתכם, ולאחר מכן בחרו ב-[OK].
 7. בחרו ב-[OK].

  • הסמל [שירות רשת (Web service)] משתנה ל-[עדכון שירות רשת].

שלבים במחשב או בטלפון חכם

 1. הגדירו קישור אינטרנט למצלמה.

  • פתחו את הדף שבהודעת ההתראה.
  • בצעו את ההוראות כדי להשלים את ההגדרות בדף ההגדרות של קישור האינטרנט של המצלמה.

שלבים במצלמה (2)

 1. הוסיפו את "image.canon" כיעד.

  • בחרו ב-[עדכון שירות רשת].

   image.canon נוסף כעת.

שליחת תמונות

ניתן לשלוח תמונות אל image.canon. קובצי תמונה מקוריים שנשלחים אל image.canon נשמרים למשך 30 יום, ללא מגבלות אחסון, וניתן להוריד אותם למחשבים או להעביר אותם לשירותי אינטרנט אחרים.

חיבור ל-image.canon באמצעות Wi-Fi

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו ב-image.canon.

  • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.

שליחת תמונות בנפרד

 1. בחרו את התמונה שתרצו לשלוח.

  • השתמשו בגלגל גלגל או בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה שתרצו לשלוח, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונה מתצוגת אינדקס, לחצו על הלחצן אינדקס.
 2. בחרו ב-[Send img shown/שלח תמ. מוצגות].

  • ב-[Size to send/גודל לשליחה], ניתן לבחור את גודל התמונה שתישלח.
  • במסך שלאחר שליחת התמונות, בחרו ב-[OK] כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi.

שליחת מספר תמונות נבחרות

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send selected/שלח נבחרות].

 3. בחרו את התמונות שתרצו לשלוח.

  • השתמשו בגלגל גלגל או בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את התמונה שתרצו לשלוח, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • ניתן ללחוץ על הלחצן אינדקס כדי לבחור את התמונה מתצוגה של 3 תמונות במסך. לחזרה לתצוגת תמונה יחידה, לחצו על הלחצן הגדלה.
 4. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.
 5. בחרו ב-[Send/שלח].

  • במסך שלאחר שליחת התמונות, בחרו ב-[OK] כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi.

שליחת טווח תמונות מוגדר

הגדירו את טווח התמונות כדי לשלוח בבית אחת את כל התמונות שבטווח.

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send range/שלח טווח].

 3. בחרו את טווח התמונות.

  • בחרו את התמונה הראשונה (נקודת ההתחלה).
  • בחרו את התמונה האחרונה (נקודת הסיום).

   התמונות ייבחרו ויופיע הסמל [סימון].

  • כדי לבטל את הבחירה, חזרו על שלב זה.
  • ניתן ללחוץ על הלחצן אינדקס כדי לשנות את מספר התמונות המוצגות בתצוגת האינדקס.
 4. אשרו את הטווח.

  • לחצו על הלחצן MENU.
 5. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.
 6. בחרו ב-[Send/שלח].

  • במסך שלאחר שליחת התמונות, בחרו ב-[OK] כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi.

שליחת כל התמונות בכרטיס

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send all card/שלח הכל מכרטיס].

 3. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.
 4. בחרו ב-[Send/שלח].

  • במסך שלאחר שליחת התמונות, בחרו ב-[OK] כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi.

שליחת תמונות בהתאם לתנאי חיפוש

שליחת כל התמונות התואמות לתנאי החיפוש שהוגדרו ב-[Set image search conditions/קבע את תנאי חיפוש התמונות] בבת אחת. לפרטים על [Set image search conditions/קבע את תנאי חיפוש התמונות] ראו הגדרת תנאי חיפוש תמונות.

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send all found/שלח כל שנמצאו].

 3. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.
 4. בחרו ב-[Send/שלח].

  • במסך שלאחר שליחת התמונות, בחרו ב-[OK] כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi.

שימו לב

 • לא ניתן לצלם כאשר המצלמה מחוברת ל-image.canon באמצעות Wi-Fi, גם אם תלחצו על כפתור הצילום של המצלמה.

הערה

 • ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוח תמונות מסוימות במצבים [Send range/שלח טווח], [Send all card/שלח הכל מכרטיס], או [Send all found/שלח כל שנמצאו].
 • בעת הקטנת גודל התמונה, הגודל של כל התמונות שמיועדות לשליחה משתנה בו זמנית. שימו לב שסרטי וידאו או תמונות סטילס בגודל קטן 2 אינם מוקטנים.
 • [Reduced/מוקטן] חל רק על תמונות סטילס שצולמו במצלמות מהדגם של מצלמה זו. תמונות סטילס שצולמו בדגמים אחרים נשלחות ללא שינוי גודל.
 • ב-image.canon ניתן לבדוק את ההיסטוריה של תמונות שהועלו.
 • כאשר המצלמה מופעלת באמצעות סוללה, ודאו שהיא טעונה במלואה.