הדמיית חשיפה

בעת שימוש בהדמיית חשיפה, בהירות התמונה תואמת יותר לבהירות (חשיפה) בפועל של הצילומים שלכם.

 1. בחרו ב-[צילום: Expo. simulation/צילום: סימולציית חשיפה].

 2. בחרו אפשרות.

  • [Enable/הפעלה] (הדמיית חשיפה (מופעלת))

   בהירות התמונה המוצגת תהיה קרובה לבהירות (חשיפה) בפועל של התמונה הסופית. אם תגדירו פיצוי חשיפה, בהירות התמונה תשתנה בהתאם.

  • [Disable/הפסקה] (הדמיית חשיפה (מושבתת))

   התמונה מוצגת בבהירות רגילה, כך שניתן לראות אותה בקלות. התמונה תוצג בבהירות רגילה גם אם תגדירו פיצוי חשיפה.