פונקציות תפריט אחרות

[צילום1]

 • Shooting mode/מצב צילום

  האפשרויות הזמינות כוללות חשיפה אוטומטית והקלטת וידאו בחשיפה ידנית.

[צילום2]

 • Exposure comp./פיצוי חשיפה.

  ניתן לכוונן את פיצוי החשיפה בטווח של 3± עצירות, במרווחים של 1/3 עצירה. לפרטים על פיצוי חשיפה, ראו פיצוי חשיפה.

 • ISO speed settings/הגדרות מהירות ISO

  • ISO speed/מהירות ISO

   במצב [חשיפה ידנית בווידאו], ניתן להגדיר את מהירות ה-ISO באופן ידני. ניתן גם לבחור ISO אוטומטי.

  • Max for Auto/מקס. לאוטומטי

   ניתן להגדיר את המהירות המרבית של ISO אוטומטי בהקלטת וידאו במצב [סרטי וידאו] או במצב [חשיפה ידנית בווידאו] עם ISO אוטומטי.

   האפשרות [H(25600)] מתווספת ל-[Max for Auto/מקס. לאוטומטי] כאשר [1: ISO expansion/1: הרחבת ISO] שב-[הגדרה: Custom Functions(C.Fn)/הגדרה: פונקציות מותאמות (C.Fn)] מוגדר במצב [‎1:Enable/‏1:הפעלה].

 • Auto Lighting Optimizer/ממטב תאורה אוטומטי

  ניתן לתקן בהירות וניגודיות באופן אוטומטי. לפרטים על Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי), ראו Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי).

 • Highlight tone priority/סמן עדיפות גוון

  ניתן להפחית חשיפת יתר וחיתוך של אזורים בהירים בתמונה בעת הקלטת וידאו. לפרטים על עדיפות לגוונים בהירים, ראו עדיפות לגוון אזורים בהירים.

  שימו לב

  • האפשרות [Enhanced/משופר] אינה זמינה (לא מוצגת) בעת הקלטת וידאו כאשר מוגדרת [צילום: Highlight tone priority/צילום: סמן עדיפות גוון].
 • Auto slow shutter/ האטה אוטומטית של התריס

  ניתן לבחור להקליט סרטי וידאו בהירים יותר מאשר במצב [Disable/הפסקה] על ידי האטה אוטומטית של מהירות התריס בתאורה חלשה.

  זמין במצב הקלטה [סרטי וידאו]. חל כאשר קצב הפריימים של גודל הקלטת הווידאו הוא 59.94fps או 50.00fps.

  • Disable/הפסקה

   מאפשר להקליט סרטי וידאו עם תנועה חלקה וטבעית יותר הרגישה פחות לרעידות של נושא הצילום בהשוואה להקלטה במצב [Enable/הפעלה]. שימו לב שבתאורה חלשה ייתכן שסרטי הווידאו יהיו כהים יותר בהשוואה להקלטה במצב [Enable/הפעלה].

  • Enable/הפעלה

   מאפשר להקליט סרטי וידאו בהירים יותר בהשוואה להקלטה במצב [Disable/הפסקה] על ידי האטה אוטומטית של מהירות התריס ל-1/30 שניות (NTSC) או 1/25 שניות (PAL) בתאורה חלשה.

  הערה

  • כדי לצלם נושאים נעים בתאורה חלשה או כאשר ייתכן שיופיע שובל של תמונות המשך כתוצאה מהתנועה, מומלץ להגדיר את האפשרות [Disable/הפסקה].

[צילום3]

[צילום4]

[צילום5]

[צילום6]

 • Remote control/שלט רחוק

  מצב [Enable/הפעלה] מאפשר להתחיל או לעצור הקלטת וידאו באמצעות שלט רחוק אלחוטי מדגם BR-E1 (נמכר בנפרד). ראשית, בצעו התאמה בין השלט הרחוק BR-E1 למצלמה ().

  עם שלט רחוק אלחוטי מדגם BR-E1

  להקלטת וידאו רגילה, הגדירו את מתג תזמון השחרור/צילום הווידאו ל-סרטי וידאו, ולאחר מכן לחצו על לחצן השחרור.

  להקלטת סרט וידאו במרווחי זמן, ראו סרטי וידאו במרווחי זמן (Time-Lapse Movies).

[צילום7]

 • IS (Image Stabilizer) mode/מצב IS (מייצב תמונה)

  לפרטים על הגדרת מייצב התמונה, ראו מייצב תמונה (מצב IS).

 • Metering timer/שעון עצר למדידה

  לפרטים על טיימר המדידה, ראו טיימר מדידה.

 • Shooting info. disp./תצוגת מידע צילום

  לפרטים על הגדרת תצוגת המידע של הצילום, ראו הצגת מידע על צילום.

[צילום8]

 • VF display format/תבנית תצוגה של העינית

  לפרטים על תבנית התצוגה של העינית, ראו תבנית התצוגה של העינית.

 • HDMI info disp/תצוגת מידע HDMI

  ניתן להעביר את תצוגת המידע של התמונה למכשיר אחר באמצעות כבל HDMI.

  • With info/עם מידע

   התמונה, פרטי הצילום, נקודות המיקוד האוטומטי ומידע נוסף יוצגו במכשיר השני באמצעות HDMI. שימו לב שמסך המצלמה יכבה. סרטי וידאו שיוקלטו יישמרו בכרטיס.

  • Clean / output/נקי / פלט

   פלט HDMI הכולל רק סרטי וידאו ב-4K. מידע הצילום ונקודות המיקוד האוטומטי מוצגים גם במצלמה, אך לא נשמרת תמונה בכרטיס. שימו לב שלא ניתן להתחבר בWi-Fi.

  • Clean / output/נקי / פלט

   פלט HDMI הכולל רק סרטי וידאו ב-Full HD. מידע הצילום ונקודות המיקוד האוטומטי מוצגים גם במצלמה, אך לא נשמרת תמונה בכרטיס. שימו לב שלא ניתן להתחבר ב-Wi-Fi.