הוספת מידע התמצאות לווידאו

בעת הקלטת וידאו כאשר המצלמה מוחזקת אנכית, המצלמה יכולה להוסיף באופן אוטומטי מידע כיוון כדי לציין איזה צד למעלה, ובכך לאפשר צפייה באותו כיוון בטלפונים חכמים או במכשירים אחרים.

 1. בחרו ב-[הגדרה: Add rotate info/הגדרה: הוסף מידע סיבוב ].

 2. בחרו אפשרות.

  • Enable/הפעלה

   צפייה בקטעי וידאו בטלפונים חכמים או במכשירים אחרים בכיוון שבהם הם הוקלטו.

  • Disable/הפסקה

   צפייה בקטעי וידאו בצורה אופקית בטלפונים חכמים או במכשירים אחרים, ללא קשר לכיוון ההקלטה.

הערה

 • צפייה בקטעי וידאו בצורה אופקית במצלמה, ללא קשר להגדרה [הגדרה: Add rotate info/הגדרה: הוסף מידע סיבוב ].