הגדרת ספר תמונות

ניתן להגדיר ספר תמונות של עד 998 תמונות. בעת ייבוא של ספר תמונות למחשב באמצעות EOS Utility (תוכנת EOS), התמונות שנבחרו עבור ספר התמונות יועתקו לתיקייה ייעודית. תכונה זו שימושית עבור הזמנת ספרי צילום באינטרנט.

בחירת תמונות בנפרד

 1. בחרו ב-[צפייה: Photobook Set-up/צפייה: הגדרת אלבום תמונות].

 2. בחרו ב-[Select images/בחר תמונות].

 3. בחרו את התמונה הרצויה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה עבור ספר התמונות, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונות אחרות עבור ספר התמונות, חזרו על שלב 3.

בחירת טווח תמונות עבור ספר תמונות

כאשר התמונות מוצגות בתצוגת אינדקס, ניתן לבחור בטווח (מנקודת התחלה לנקודת סיום) של תמונות בבת אחת עבור ספר תמונות.

 1. בחרו ב-[Multiple/רבים].

  • בתפריט [צפייה: Photobook Set-up/צפייה: הגדרת אלבום תמונות], בחרו ב-[Multiple/רבים].
 2. בחרו ב-[Select range/בחר טווח].

 3. בחרו את טווח התמונות.

  • בחרו את התמונה הראשונה (נקודת ההתחלה).
  • לאחר מכן, בחרו את התמונה האחרונה (נקודת הסיום). הסימון [סימון] יתווסף לכל התמונות בטווח שבין התמונה הראשונה לאחרונה.

בחירת כל התמונות בתיקייה או בכרטיס

ניתן לבחור בבת אחת את כל התמונות בתיקייה או בכרטיס עבור ספר תמונות.

 • כדי לבחור את כל התמונות שבתיקייה או בכרטיס יש לבחור ב-[All images in folder/כל התמונות בתיקייה] או [All images on card/כל התמונות בכרטיס] שב-[Multiple/רבים] עבור [צפייה: Photobook Set-up/צפייה: הגדרת אלבום תמונות].
 • כדי לבטל את הבחירה, לחצו על [Clear all in folder/נקה הכול בתיקייה] או [Clear all on card/נקה הכול בכרטיס].
 • אם הגדרתם תנאי חיפוש עם [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] () ובחרתם ב-[Multiple/רבים], אפשרויות התפריט ישתנו ל-[All found images/כל התמונות שנמצאו] ול-[Clear all found images/נקה את כל התמונות שנמצאו].

  • [All found images/כל התמונות שנמצאו]: כל התמונות שסוננו בהתאם לתנאי החיפוש נבחרות לספר התמונות.
  • [Clear all found images/נקה את כל התמונות שנמצאו]: ניקוי הבחירה בכל התמונות שסוננו עבור ספר התמונות.

שימו לב

 • לא ניתן לבחור לספר תמונות תמונות RAW או סרטי וידאו. שימו לב שתמונות RAW או סרטי וידאו לא ייבחרו לספר תמונות גם אם תבחרו בכל התמונות ב-[Multiple/רבים].
 • אל תשתמשו במצלמה זו כדי להגדיר הגדרות ספר תמונות עבור תמונות עם הגדרות ספר תמונות שהוגדרו במצלמה אחרת. ייתכן שכל ההגדרות של ספר התמונות יוחלפו בשוגג.