תצוגת תמונה מוגדלת

 1. הגדילו את התמונה.

  • במהלך צפייה בתמונות, לחצו על הלחצן הגדלה/הקטנה.
  • התצוגה המוגדלת תופיע. האזור המוגדל (1) יוצג בפינה הימנית התחתונה של המסך.
  • כל לחיצה על הלחצן הגדלה/הקטנה מגדילה את התצוגה.
  • כל לחיצה על הלחצן אינדקס מקטינה את התצוגה. כדי לעבור לתצוגת אינדקס (), לחצו שוב על הלחצן אינדקס לאחר ההקטנה הסופית.
 2. גללו את התמונה.

  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטהשמאלהימינה כדי לגלול את התמונה.
  • לחצו על הלחצנים צפייה או MENU כדי לצאת מהתצוגה המוגדלת.