חיתוך

ניתן לחתוך תמונת JPEG ולשמור אותה כתמונה אחרת. ניתן לחתוך תמונות JPEG בלבד. לא ניתן לחתוך תמונות שצולמו ב-RAW.

 1. בחרו ב-[צפייה: Cropping/צפייה: חיתוך].

 2. בחרו תמונה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את התמונה שתרצו לחתוך.
 3. הגדירו את מסגרת החיתוך.

  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להציג את מסגרת החיתוך.
  • האזור בתמונה שבתוך מסגרת החיתוך ייחתך.
  • שינוי גודל מסגרת החיתוך

   השתמשו בלחצן הגדלה/הקטנה או ב-אינדקס כדי לשנות את גודל מסגרת החיתוך. ככל שמסגרת החיתוך קטנה יותר, כך התמונה החתוכה תיראה מוגדלת יותר.

  • שינוי יחס התצוגה וכיוון מסגרת החיתוך

   השתמשו בגלגל גלגל כדי לבחור ב-יחס התצוגה של מסגרת החיתוך. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לשנות את יחס התצוגה של מסגרת החיתוך.

  • הזזת מסגרת החיתוך

   השתמשו בלחצנים למעלהלמטהשמאלהימינה כדי להזיז את המסגרת אנכית או אופקית. הזיזו את מסגרת החיתוך עד שתכסה את אזור התמונה הרצוי.

  • תיקון הטיה

   ניתן לתקן את הטיית התמונה ב-±°10. השתמשו בגלגל גלגל כדי לבחור ב-תיקון הטיה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה. תוך כדי בדיקת ההטיה ביחס לרשת, סובבו את הגלגל גלגל כדי ליישר את התמונה. לאחר סיום התיקון, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 4. בדקו את אזור התמונה שברצונכם לחתוך.

  • השתמשו בגלגל גלגל כדי לבחור ב-אזור החיתוך, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה. האזור המיועד לחיתוך יוצג בתמונה כעת.

 5. שמירה.

  • השתמשו בגלגל גלגל כדי לבחור ב-חיתוך ושמירה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • בחרו ב-[OK] כדי לשמור את התמונה החתוכה.
  • בדקו שתיקיית היעד ומספר קובץ התמונה נכונים, ולאחר מכן בחרו ב-[OK].
  • כדי לחתוך תמונה אחרת, חזרו על שלבים 2 עד 5.

שימו לב

 • המיקום והגודל של מסגרת החיתוך עשויים להשתנות בהתאם לזווית שנקבעה לתיקון ההטיה.
 • לאחר שמירת תמונה שנחתכה, לא ניתן לחתוך אותה שוב או לשנות את גודלה.
 • נתוני תצוגת נקודת מיקוד אוטומטי () ונתוני מחיקת אבק () לא יצורפו לתמונות החתוכות.