תצוגת מידע

מסך שליטה מהירה

במצבי אזור יצירתי (מלבד מסך פונקציות הצילום)

 1. (1) שיטת המיקוד האוטומטי
 2. (2) הפעלת המיקוד האוטומטי
 3. (3) מצב צילום ממונע
 4. (4) מצב מדידה
 5. (5) איכות תמונה
 6. (6) גודל הקלטת הווידאו
 1. (7) איזון לבן
 2. (8) סגנון תמונה
 3. (9) Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)
 4. (10) מסננים יצירתיים
 5. (11) יחס תצוגה של תמונת סטילס

מסך פונקציות צילום במצבי אזור יצירתי

 1. (1) מהירות תריס
 2. (2) מצב צילום*
 3. (3) פיצוי חשיפה/AEB
 4. (4) איזון לבן
 5. (5) סגנון תמונה
 6. (6) תיקון איזון לבן
 7. (7) שיטת המיקוד האוטומטי
 8. (8) הפעלת המיקוד האוטומטי
 9. (9) מצב צילום ממונע
 1. (10) ערך צמצם
 2. (11) מהירות ISO
 3. (12) פיצוי חשיפה למבזק
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)
 5. (14) מצב מדידה
 6. (15) תיחום איזון לבן
 7. (16) איכות תמונה
 8. (17) טיימר עצמי

לא ניתן להגדיר פונקציות אלה באמצעות שליטה מהירה.

במהלך הקלטת הווידאו

 1. (1) מצב צילום
 2. (2) שיטת המיקוד האוטומטי
 3. (3) טיימר עצמי לווידאו
 4. (4) גודל הקלטת הווידאו
 5. (5) זום דיגיטלי
 1. (6) IS דיגיטלי לווידאו
 2. (7) איזון לבן
 3. (8) סגנון תמונה
 4. (9) Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)
 5. (10) וידאו באפקט מיניאטורה

מסך צילום תמונות סטילס

תצוגת המידע משתנה בכל לחיצה על הלחצן INFO.

 • בתצוגה יופיעו רק ההגדרות החלות כעת.
 1. (1) רמת הסוללה
 2. (2) זמן זמין להקלטת וידאו
 3. (3) רצף מרבי
 4. (4) מספר הצילומים הזמינים לשנייה עד שהטיימר העצמי מצלם
 5. (5) מצב צילום/סמל סצנה
 6. (6) רשת
 7. (7) שיטת המיקוד האוטומטי
 8. (8) הפעלת המיקוד האוטומטי
 9. (9) מצב צילום ממונע
 10. (10) מצב מדידה
 11. (11) איכות תמונה
 12. (12) גודל הקלטת הווידאו
 13. (13) פונקציית Wi-Fi
 14. (14) אזהרה לשימוש במבזק (מהבהב)/מבזק מוכן (מופעל)/נעילת FE/סנכרון במהירות גבוהה
 15. (15) נעילת חשיפה אוטומטית
 16. (16) מהירות תריס
 17. (17) ערך צמצם
 1. (18) AEB
 2. (19) נקודת מיקוד אוטומטי (מיקוד אוטומטי חד-נקודתי)
 3. (20) אזהרה: מומלץ לבטל את פונקציית IS דיגיטלי לווידאו
 4. (21) היסטוגרמה (בהירות/RGB)
 5. (22) איזון לבן/תיקון איזון לבן:
 6. (23) סגנון תמונה
 7. (24) Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)
 8. (25) מסננים יצירתיים
 9. (26) יחס תצוגה של תמונת סטילס
 10. (27) הדמיית חשיפה
 11. (28) אות Wi-Fi
 12. (29) מהירות ISO
 13. (30) עדיפות לגוון אזורים בהירים
 14. (31) פונקציית Bluetooth
 15. (32) פיצוי חשיפה
 16. (33)מחוון רמת חשיפה
 17. (34) מצב טיסה

הערה

 • לפרטים נוספים אודות המידע המוצג על המסך, לחצו על הלחצן INFO ().
 • לאחר ביצוע התאמות ייתכן שיופיעו סמלים אחרים באופן זמני.

מסך צילום וידאו

תצוגת המידע משתנה בכל לחיצה על הלחצן INFO.

 • בתצוגה יופיעו רק ההגדרות החלות כעת.
 1. (1) מחוון כיבוי הקלטת שמע
 2. (2) מידע על כיוון הווידאו
 3. (3) רמת הסוללה
 4. (4) זמן זמין להקלטת וידאו/זמן הקלטה שחלף
 5. (5) משך הקלטת וידאו
 6. (6) רשת
 7. (7) שיטת המיקוד האוטומטי
 8. (8) טיימר עצמי לווידאו
 9. (9) גודל הקלטת הווידאו
 10. (10) זום דיגיטלי
 11. (11) IS דיגיטלי לווידאו
 12. (12) Movie Servo AF
 13. (13) נעילת חשיפה אוטומטית
 14. (14) מהירות תריס
 15. (15) מחוון רמת הקלטת שמע (קלט ידני/קווי)
 16. (16) ערך צמצם
 1. (17) פיצוי חשיפה
 2. (18) אזהרת טמפרטורה
 3. (19) נקודת מיקוד אוטומטי (מיקוד אוטומטי חד-נקודתי)
 4. (20) היסטוגרמה
 5. (21) איזון לבן/תיקון איזון לבן:
 6. (22) סגנון תמונה
 7. (23) Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)
 8. (24) וידאו באפקט מיניאטורה
 9. (25) אות Wi-Fi
 10. (26) פונקציית Bluetooth
 11. (27) מהירות ISO
 12. (28) עדיפות לגוון אזורים בהירים
 13. (29) פונקציית Wi-Fi
 14. (30) מצב טיסה

שימו לב

 • לפרטים נוספים אודות המידע המוצג על המסך, לחצו על הלחצן INFO ().
 • לא ניתן להציג את הרשת וההיסטוגרמה במהלך הקלטת הווידאו (ואם הן מוצגות כעת, הקלטת וידאו תנקה את התצוגה).
 • לאחר תחילת הקלטת הווידאו, הזמן המוצג ישתנה מזמן ההקלטה שנותר לזמן ההקלטה שחלף.

הערה

 • ייתכן שיופיעו סמלים אחרים באופן זמני לאחר ביצוע התאמות.

סמלי סצנה

במצב הצילום צילום סצנה אוטומטי חכם, המצלמה מזהה את סוג הסצנה ומגדירה את כל ההגדרות בהתאם. סוג הסצנה שזוהה מצוין בפינה השמאלית העליונה של המסך.

נושא

רקע

אנשים נושאים שאינם אנשים צבע רקע
סצנת טבע/בחוץ בתנועה סצנת טבע/בחוץ בטווח קרוב
מואר דיוקן (בהיר) דיוקן עם תנועה (בהיר) סצנת טבע/בחוץ (בהיר) ללא דיוקן, עם תנועה (בהיר) קרוב, ללא דיוקן (בהיר) אפור
תאורה אחורית דיוקן (בהיר/תאורה אחורית) דיוקן עם תנועה (בהיר/תאורה אחורית) סצנת טבע/בחוץ (בהיר/תאורה אחורית) ללא דיוקן, עם תנועה (בהיר/תאורה אחורית) קרוב, ללא דיוקן (בהיר/תאורה אחורית)
כולל שמיים כחולים דיוקן (כולל שמיים כחולים) דיוקן עם תנועה (כולל שמיים כחולים) סצנת טבע/חוץ (כולל שמיים כחולים) ללא דיוקן, עם תנועה (כולל שמיים כחולים) קרוב, ללא דיוקן (כולל שמיים כחולים) כחול בהיר
תאורה אחורית דיוקן (כולל שמיים כחולים/תאורה אחורית) דיוקן עם תנועה (כולל שמיים כחולים/תאורה אחורית) סצנת טבע/בחוץ (כולל שמיים כחולים/תאורה אחורית) ללא דיוקן, עם תנועה (כולל שמיים כחולים/תאורה אחורית) קרוב, ללא דיוקן (כולל שמיים כחולים/תאורה אחורית)
שקיעה *1 ללא דיוקן (שקיעה) *1 כתום
זרקור דיוקן (זרקור) ללא דיוקן (זרקור) קרוב, ללא דיוקן (זרקור) כחול כהה
חשוך דיוקן (חשוך) ללא דיוקן (חשוך) קרוב, ללא דיוקן (חשוך)
עם חצובה דיוקן (חשוך/שימוש בחצובה) *1 סצנת טבע/בחוץ (חשוך/שימוש בחצובה) *1
 • 1: סמלי הסצנה המוצגים נבחרים מתוך אלו שניתן לזהות.

שימו לב

 • ייתכן שהסמלים המוצגים לא יתאימו לסצנה בפועל, בהתאם לסצנה, לתנאי הצילום, לעדשה שבה נעשה שימוש ולגורמים אחרים.

מסך צפייה

תצוגת מידע בסיסית עבור תמונות סטילס

 1. (1) פונקציית Wi-Fi
 2. (2) אות Wi-Fi
 3. (3) רמת הסוללה
 4. (4) מספר תמונה נוכחית/סך הכל תמונות/מספר תמונות שנמצאו
 5. (5) מצב טיסה
 6. (6) מהירות תריס
 7. (7) ערך צמצם
 1. (8) כמות פיצוי חשיפה
 2. (9) פונקציית Bluetooth
 3. (10) דירוג
 4. (11) הגנה על התמונה
 5. (12) מספר תיקייה - מספר קובץ.
 6. (13) איכות תמונה/תמונה ערוכה/חיתוך
 7. (14) מהירות ISO
 8. (15) עדיפות לגוון אזורים בהירים

שימו לב

 • לפרטים נוספים אודות המידע המוצג על המסך, לחצו על הלחצן INFO ().
 • ייתכן שפריטי צילום מסוימים לא יוצגו אם התמונה צולמה במצלמה אחרת.
 • ייתכן שלא ניתן יהיה להציג תמונות שצולמו במצלמה זו או במצלמות אחרות.

תצוגת מידע מפורטת עבור תמונות סטילס

 1. (1) מהירות תריס
 2. (2) מצב צילום
 3. (3) ערך צמצם
 4. (4) איזון לבן
 5. (5) כמות תיקון איזון הלבן
 6. (6) כמות פיצוי חשיפה
 7. (7) תאריך ושעת הצילום
 8. (8) היסטוגרמה (בהירות/RGB)
 9. (9) מהירות ISO
 1. (10) עדיפות לגוון אזורים בהירים
 2. (11) מצב מדידה
 3. (12) צילום עם מבזק/כמות פיצוי חשיפה למבזק
 4. (13) Auto Lighting Optimizer (מיטוב תאורה אוטומטי)
 5. (14) סגנון/הגדרות תמונה
 6. (15) איכות תמונה/תמונה ערוכה/חיתוך
 7. (16) גודל קובץ
 • בעת צילום באיכות תמונה RAW+JPEG יוצג גודל קובץ תמונת ה-RAW.
 • בתמונות שצולמו עם הגדרת יחס תצוגה () והגדרת איכות תמונה RAW או RAW+JPEG יופיעו קווים המציינים את אזור התמונה.
 • בצילום עם מבזק ללא פיצוי חשיפה למבזק יוצג הסמל [צילום עם מבזק ללא פיצוי חשיפה למבזק].
 • הסמל [תמונות שנוצרו ונשמרו לאחר ביצוע עיבוד] מציין צילומים עם מסנן יצירתי או תמונות שנשמרו לאחר שינוי גודל, חיתוך, או לכידת פריים.

תצוגת מידע מפורטת עבור וידאו

 1. (1) צפייה בסרט וידאו
 2. (2) מצב הקלטת וידאו/וידאו במרווחי זמן
 3. (3) מידע על כיוון הווידאו
 4. (4) גודל תמונה
 5. (5) קצב פריימים
 1. (6) IS דיגיטלי לווידאו
 2. (7) זמן הקלטה
 3. (8) תבנית הקלטת וידאו
 4. (9) שיטת דחיסת וידאו
 • לשם הפשטות, הושמטו הסברים על פריטים שמופיעים גם בתצוגת מידע בסיסית/מפורטת עבור תמונות סטילס שאינן מוצגות כאן.

הערה

 • בעת צפייה בווידאו, הפרמטרים [Fineness/עדינות] ו-[Threshold/סף] של [Sharpness/חדות] ב-[Picture Style/סגנון תמונה], מוצגים על המסך כ-'*, *'.