הצגת מידע על צילום

ניתן להתאים אישית את הפרטים ואת מסכי המידע המוצגים על המסך או בעינית בעת הצילום.

התאמה אישית של המידע המוצג על המסך

 1. בחרו ב-[צילום: Shooting info. disp./צילום: תצוגת מידע צילום].

 2. בחרו ב-[Screen info. settings/הגדרות פרטי מסך].

 3. בחרו במסכים הרלוונטיים.

  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור מסכי מידע שיוצגו במצלמה.
  • כדי להסתיר מידע שאינכם רוצים שיוצג, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להסיר את הסימון [סימון] מהפריט.
  • כדי לערוך את המסך, לחצו על הלחצן INFO.
 4. ערכו את המסך.

  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור אפשרויות שיוצגו במסך המידע.
  • כדי להסתיר פריטים שאינכם רוצים שיוצגו, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להסיר את הסימון [סימון] מהפריט.
  • בחרו ב-[OK] כדי להשלים את ההגדרה.

התאמה אישית של המידע שיוצג בעינית

 1. בחרו ב-[צילום: Shooting info. disp./צילום: תצוגת מידע צילום].

 2. בחרו ב-[VF info/toggle settings/פרטי עינית / שנה מצב הגדרות].

 3. בחרו במסכים הרלוונטיים.

  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור את מסכי המידע שיוצגו בעינית.
  • כדי להסתיר מידע שאינכם רוצים שיוצג, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להסיר את הסימון [סימון] מהפריט.
  • אם בחרתם 2 או 3 מסכים, ניתן לערוך אותם על ידי לחיצה על הלחצן INFO.
 4. ערכו את המסך.

  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור אפשרויות שיוצגו במסך המידע בעינית.
  • כדי להסתיר פריטים שאינכם רוצים שיוצגו, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להסיר את הסימון [סימון] מהפריט.
  • בחרו ב-[OK] כדי להשלים את ההגדרה.

תצוגה אנכית בעינית

ניתן לבחור כיצד המידע בעינית יוצג בעת צילום תמונות בצורה אנכית.

 1. בחרו ב-[צילום: Shooting info. disp./צילום: תצוגת מידע צילום].

 2. בחרו ב-[VF vertical display/תצוגה אנכית של עינית].

 3. בחרו אפשרות.

  • On/פועל

   המידע יסובב באופן אוטומטי כדי להקל על הקריאה.

  • Off/כבוי

   המידע לא יסובב באופן אוטומטי.

רשת

ניתן להציג רשת על המסך ובעינית.

 1. בחרו ב-[צילום: Shooting info. disp./צילום: תצוגת מידע צילום].

 2. בחרו ב-[Grid display/תצוגת רשת].

 3. בחרו אפשרות.

היסטוגרמה

ניתן לבחור את התוכן ואת גודל התצוגה של ההיסטוגרמה.

 1. בחרו ב-[צילום: Shooting info. disp./צילום: תצוגת מידע צילום].

 2. בחרו ב-[Histogram disp/תצוגת היסטוגרמה].

 3. בחרו אפשרות.

  • בחרו את התוכן ([Brightness/בהירות] או [RGB]) ואת גודל התצוגה ([Large/גדול] או [Small/קטן]).

ניקוי הגדרות

 1. בחרו ב-[צילום: Shooting info. disp./צילום: תצוגת מידע צילום].

 2. בחרו ב-[Reset/אתחול].

 3. בחרו ב-[OK].