נעילת חשיפה (נעילת חשיפה אוטומטית)

ניתן לנעול את החשיפה כשרוצים להגדיר את המיקוד והחשיפה בנפרד או כשמצלמים כמה תמונות באותה הגדרת חשיפה. לחצו על הלחצן נעילת AE כדי לנעול את החשיפה, ולאחר מכן הרכיבו מחדש את התמונה וצלמו אותה. מצב זה יעיל לצילום נושאים עם תאורה אחורית וכדומה.

 1. התמקדו בנושא הצילום.

  • לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום.
 2. לחצו על הלחצן נעילת AE.

  • הסמל [נעילת AE] מוצג על המסך כדי לציין שהחשיפה נעולה (נעילת חשיפה אוטומטית). כדי לבטל את נעילת חשיפה אוטומטית, לחצו שוב על הלחצן נעילת AE.
 3. הרכיבו מחדש את התמונה וצלמו אותה.

  • לחצו על כפתור הצילום.

שימו לב

 • אם [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] () מוגדר לערך שונה מ-[Disable/הפסקה], התמונה יכולה בכל זאת להיראות בהירה גם אם הוגדר פיצוי חשיפה מופחת כדי להכהות את התמונות.

אפקטים של נעילת חשיפה אוטומטית

מצב מדידה () בחירת נקודת מיקוד אוטומטי ()
בחירה אוטומטית בחירה ידנית
מדידה מקורבת החשיפה הממוקדת בנקודת המיקוד האוטומטי נעולה. החשיפה הממוקדת בנקודת המיקוד האוטומטי שנבחרה נעולה.
מדידה חלקית מדידה נקודתית מדידת ממוצע עם הטיה למרכז נעילת חשיפה אוטומטית מוחלת בנקודת המיקוד האוטומטי המרכזית.

חשיפה משוקללת למרכז נעולה כאשר [מדידה מקורבת] מוגדרת במצלמה המוגדרת למיקוד ידני ().

הערה

 • נעילת חשיפה אוטומטית אינה אפשרית בחשיפות ממושכות.