תיקון איזון לבן

לתיקון איזון לבן יש אותה השפעה כמו שימוש במסנן המרת טמפרטורת צבע זמין מסחרית או מסנן מפצה צבע.

תיקון איזון לבן

 1. בחרו ב-[צילום: WB Shift/Bkt./צילום: שנה לובן/חשיפה].

 2. הגדירו את תיקון איזון הלבן.

  הגדרה לדוגמה: A2, G1

  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטה או שמאלהימינה כדי להזין את הסמן "■" למיקום הרצוי לכם.
  • B מיועד לכחול, A לענבר, M למג'נטה ו-G לירוק. תיקון איזון הלבן מתבצע בכיוון שאליו מזיזים את הסמן.

   בצד ימין של המסך, [Shift/הסטה] מציין את הכיוון ואת כמות התיקון, בהתאמה.

  • לחיצה על הלחצן INFO תבטל את כל ההגדרות של [WB Shift/Bkt./שנה לובן/חשיפה].
  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לצאת מההגדרה.

הערה

 • רמה אחת של תיקון כחול/ענבל שקולה לכ-5 מירדים (mireds) של מסנן המרת טמפרטורת צבע. (מירד/Mired: יחידת מידה לטמפרטורת צבע המשמשת לציון ערכים כגון צפיפות של מסנן המרת טמפרטורת צבע).

תיחום אוטומטי של איזון לבן

תיחום אוטומטי של איזון לבן מאפשר לצלם בבת אחת שלוש תמונות עם גוני צבע שונים.

הגדרת כמות התיחום של איזון הלבן

הטיה ל-B/A (כחול/ענבר) ב±3 רמות

 • בשלב 2 של תיקון איזון לבן, כאשר מסובבים את הגלגל גלגל, הסמן "■" על המסך ישתנה ל"■ ■ ■" (3 נקודות).

 • סיבוב הגלגל בכיוון השעון מגדיר את התיחום של B/A (כחול/ענבר), וסיבוב נגד כיוון השעון מגדיר את התיחום של M/G (מג'נטה/ירוק).

  בצד ימין של המסך, [Bracket/הדרגתי] מציין את כיוון התיחום ואת כמות התיקון.

 • לחיצה על הלחצן INFO תבטל את כל ההגדרות של [WB Shift/Bkt./שנה לובן/חשיפה].
 • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לצאת מההגדרה.

שימו לב

 • במהלך תיחום איזון לבן, הרצף המרבי לצילום רציף יהיה נמוך יותר.
 • מכיוון שהמצלמה מצלמת שלוש תמונות בכל צילום, נדרש יותר זמן לביצוע השמירה של התמונות בכרטיס.

הערה

 • תיחום התמונות יתבצע ברצף הבא: 1. איזון לבן סטנדרטי, 2. הטיה לכחול (B), ו-3. הטיה לענבר (A), או 1. איזון לבן סטנדרטי, 2. הטיה למג'נטה (M), ו-3. הטיה לירוק (G).
 • ניתן גם להגדיר תיקון איזון לבן ו-AEB יחד עם תיחום איזון הלבן. אם תגדירו AEB בשילוב עם תיחום איזון הלבן, המצלמה תצלם תשע תמונות בכל צילום.
 • כאשר מוגדר תיחום איזון הלבן, סמל איזון הלבן מהבהב. (אם הסמל אינו מוצג, לחצו מספר פעמים על הלחצן INFO כדי להחליף את התצוגה).
 • Bracket/הדרגתי מציין תיחום.