שיטת המיקוד האוטומטי

ניתן לבחור את שיטת המיקוד האוטומטי כדי להתאים לתנאי הצילום או לנושא הצילום. המצלמה מנסה להתמקד בפנים של אנשים שנמצאים בנקודת מיקוד האוטומטי או במסגרת אזור מיקוד אוטומטי. במצבים צילום סצנה אוטומטי חכם, מצב היברידי אוטומטי, ו-דיוקן עצמי, [+Tracking/+מעקב] מוגדר באופן אוטומטי. להוראות לבחירת שיטת המיקוד האוטומטי, ראו בחירת שיטת מיקוד אוטומטי.

: +Tracking/+מעקב

המצלמה מזהה ומתמקדת בפנים של אנשים. נקודת המיקוד האוטומטי [] מופיעה על כל פנים שזוהו, ולאחר מכן המצלמה עוקבת אחריהם.

אם לא זוהו פנים, כל אזור המיקוד האוטומטי משמש למיקוד.

: ‎Spot AF/‏נקודת מיקוד אוטומטי

המצלמה מתמקדת באזור צר יותר מאשר ב-[‎1-point AF/‏מיקוד אוטומטי בנקודה אחת].

: ‎1-point AF/‏מיקוד אוטומטי בנקודה אחת

המצלמה מתמקדת בנקודת המיקוד האוטומטי יחידה [נקודת AF יחידה (‎1-point AF)].

: ‎Zone AF/‏אזור מיקוד אוטומטי

המצלמה מתמקדת באופן אוטומטי באזור רחב יותר (wide Zone AF) המאפשר לאתר את נושא הצילום בקלות רבה יותר בהשוואה למצב [‎1-point AF/‏מיקוד אוטומטי בנקודה אחת].

במצב זה ניתנת עדיפות להתמקד בנושא הצילום הקרוב ביותר. באזור המיקוד האוטומטי ניתנת גם עדיפות להתמקד בפנים של אנשים כלשהם, אם ישנם.

נקודות המיקוד האוטומטי שבאזור המיקוד מוצגות עם נקודת AF יחידה (‎1-point AF).

בחירת שיטת מיקוד אוטומטי

 1. בחרו ב-[צילום: AF method/צילום: שיטת AF].

 2. בחרו אפשרות.

הערה

 • ניתן להגדיר את שיטת המיקוד האוטומטי גם בלי להשתמש בתפריט על ידי לחיצה על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF) ולאחר מכן לחיצה נוספת על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF).

+Tracking/+מעקב: פנים+מעקב

המצלמה מזהה ומתמקדת בפנים של אנשים. אם הפנים זזות, גם נקודת נקודת המיקוד האוטומטי [נקודת AF] זזה כדי לעקוב אחר הפנים.

כאשר [Eye detection/זיהוי עיניים] מוגדר במצב [Enable/הפעלה], ניתן לצלם תוך התמקדות בעיניים של המצולם ().

הוראות אלה מתאימות כאשר המיקוד האוטומטי של המצלמה מוגדר במצב [One-Shot AF] (). כאשר המיקוד מוגדר במצב [Servo AF] () נקודת המיקוד האוטומטי תהפוך לכחולה כאשר מושג מיקוד.

 1. בדקו את נקודת המיקוד האוטומטי.

  • נקודת המיקוד האוטומטי [נקודת AF] מופיעה על כל פנים שהמצלמה מזהה.
  • כאשר המצלמה מזהה כמה פרצופים, לחיצה על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF) משנה את נקודת נקודת המיקוד האוטומטי ל-[התאמת נקודת AF]. לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור באיזה פנים להתמקד.
 2. התמקדו וצלמו את התמונה.

  • כאשר המצלמה מתמקדת בנושא הצילום בזמן שאתם לוחצים חצי לחיצה על כפתור הצילום נקודת המיקוד האוטומטי הופכת לירוקה והמצלמה מצפצפת.

   אם נקודת המיקוד האוטומטי הופכת לכתומה, המיקוד שגוי והמצלמה אינה יכולה להתמקד בנושא הצילום.

שימו לב

 • אם הפנים של המצולם לא ממוקדות לא ניתן יהיה לזהות אותן. התאימו את המיקוד באופן ידני () למצב שבו ניתן לזהות את הפנים, ולאחר מכן בצעו מיקוד אוטומטי.
 • ייתכן שהמצלמה תזהה חפצים שונים כפנים אנושיות.
 • לא ניתן לזהות פנים אם הפנים שבתמונה קטנות\גדולות מדי, בהירות\כהות מדי או מוסתרים חלקית.
 • לא ניתן לבצע מיקוד אוטומטי כאשר נושאי הצילום או הפנים של האנשים נמצאים בקצוות של המסך. הרכיבו מחדש את התמונה כדי למרכז את הנושא או לקרב אותו למרכז הצילום.

הערה

 • ייתכן שנקודת המיקוד האוטומטי [נקודת AF] הפעילה תופיע רק על חלק מהפנים ולא על כל הפנים.
 • גודל נקודת המיקוד האוטומטי משתנה בהתאם לנושא הצילום.
 • נקודת המיקוד האוטומטי תעקוב אחרי פנים או עיניים שבמוקד אם הגדרתם את [Subject to track selection/כפוף לבחירת רצועה] שבפקדים מותאמים אישית שבפונקציות מותאמות אישית (C.Fn) ().

  כדי להפעיל את המיקוד בפנים או בעיניים שזוהו לאחר שנקודת המיקוד האוטומטי [נקודת AF] מופיעה מעליהם, לחצו על הלחצן שמוקצה לפעולה [Subject to track selection/כפוף לבחירת רצועה] ונקודת המיקוד האוטומטי תשתנה ל-[מעקב אחר הנושא]. נקודת המיקוד האוטומטי [מעקב אחר הנושא] שבמסך תעקוב אחר הפנים או העיניים גם כאשר זזים.

 • לאחר שנקודת המיקוד האוטומטי [מעקב אחר הנושא] מופיעה מעל פנים או עיניים שהמצלמה זיהתה, כל לחיצה על הלחצן שמוקצה לפעולה [Subject to track selection/כפוף לבחירת רצועה] מעבירה את המיקוד מפנים או עיניים שזוהו על ידי [מעקב אחר הנושא] לפנים או עיניים אחרים עד למעבר על כל הפנים או העיניים שזוהו, ולאחר מכן נקודת המיקוד האוטומטי משתנה ל-[נקודת AF].

‎Spot AF/‏נקודת מיקוד אוטומטי / ‎1-point AF/‏מיקוד אוטומטי בנקודה אחת / ‎Zone AF/‏אזור מיקוד אוטומטי

ניתן להגדיר ידנית את נקודת המיקוד האוטומטי או את מסגרת אזור המיקוד האוטומטי. כאן מוצגים לדוגמה מסכי מצב המיקוד האוטומטי בנקודה אחת.

 1. בדקו את נקודת המיקוד האוטומטי.

  • כעת תופיע נקודת המיקוד האוטומטי (1)‎. באזור AF, מוצגת מסגרת אזור AF.
 2. הזיזו את נקודת המיקוד האוטומטי.

  • כדי להזיז את נקודת מיקוד אוטומטי, לחצו על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF), ולאחר מכן על הלחצנים למעלהלמטהשמאלהימינה.
  • כדי למרכז את נקודת מיקוד אוטומטי, לחצו על הלחצן MENU.
 3. התמקדו וצלמו את התמונה.

  • כוונו את נקודת מיקוד אוטומטי על הנושא ולחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום. כאשר המצלמה מתמקדת בנושא הצילום, נקודת מיקוד אוטומטי תהפוך לירוקה והמצלמה תצפצף. אם לא הושג מיקוד, נקודת מיקוד אוטומטי תהפוך לכתומה.

שימו לב

 • ייתכן שבתנאי צילום מסוימים נקודות מיקוד אוטומטי לא יעקבו אחר נושאי הצילום כאשר משתמשים ב-[Servo AF] עם אזור מיקוד אוטומטי.
 • ייתכן שבשימוש באלומת עזר למיקוד אוטומטי יהיה קושי להשיג מיקוד כאשר נקודות מיקוד אוטומטי ממוקמות ליד קצוות המסך. במקרה כזה, הזיזו את נקודת מיקוד אוטומטי למרכז המסך.

הערה

 • כדי להחזיר את נקודת מיקוד אוטומטי למרכז אזור התמונה, לחצו והחזיקו את הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF).

זיהוי עיניים

כאשר שיטת המיקוד האוטומטי היא [+Tracking/+מעקב], המצלמה יכולה להתמקד בעיניים של המצולם בעת הצילום.

 1. בחרו ב-[צילום: Eye detection/צילום: זיהוי עיניים].

 2. בחרו ב-[Enable/הפעלה].

 3. כוונו את המצלמה אל נושא הצילום.

  • נקודת מיקוד אוטומטי מוצגת סביב העיניים של הנושא.
  • אם לא ניתן לזהות את העיניים שבחרתם, המצלמה בוחרת באופן אוטומטי בעיניים שניתן להתמקד בהן.
  • כאשר ההגדרה [Eye detection/זיהוי עיניים] מופעלת, תוכלו לבחור באיזה פנים או עיניים להתמקד באמצעות שימוש בלחצנים שמאלהימינה כאשר הסמל [התאמת נקודת AF] מוצג לאחר לחיצה על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF).
 4. צלמו את התמונה.

שימו לב

 • בהתאם לנושא ולתנאי הצילום, ייתכן שבמצבים מסוימים, לא ניתן יהיה לזהות כראוי את העיניים של הנושא.
 • כדי לבטל זיהוי עיניים, הגדירו את [צילום: Eye detection/צילום: זיהוי עיניים] למצב [Disable/הפסקה].

הערה

 • ניתן לשנות את ההגדרה של [Eye detection/זיהוי עיניים] על ידי לחיצה על הלחצן INFO לאחר הגדרת [AF method/שיטת מיקוד אוטומטי] למצב [+Tracking/+מעקב] במסך השליטה המהירה לאחר לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

תצוגה מוגדלת

כדי לבדוק את המיקוד כאשר שיטת מיקוד אוטומטי אינה [+Tracking/+מעקב], הגדילו את התצוגה פי 5 או פי 10 בקירוב על ידי לחיצה על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF) ולאחר מכן על הלחצן INFO.

 • ההגדלה מתרכזת בנקודת מיקוד אוטומטי עבור [‎Spot AF/‏נקודת מיקוד אוטומטי] או [‎1-point AF/‏מיקוד אוטומטי בנקודה אחת] ובמסגרת אזור מיקוד אוטומטי עבור [‎Zone AF/‏אזור מיקוד אוטומטי].
 • מיקוד אוטומטי עם תצוגה מוגדלת מתבצע בעת חצי לחיצה על כפתור הצילום כאשר ההגדרה היא [‎Spot AF/‏נקודת מיקוד אוטומטי] ו-[‎1-point AF/‏מיקוד אוטומטי בנקודה אחת]. כאשר ההגדרה היא [‎Zone AF/‏אזור מיקוד אוטומטי], המיקוד האוטומטי מתבצע לאחר חזרה לתצוגה הרגילה.
 • ב-Servo AF, חצי לחיצה על כפתור הצילום כאשר התצוגה מוגדלת תחזיר את המצלמה לתצוגה הרגילה לצורך מיקוד.

שימו לב

 • אם קשה לכם להתמקד כאשר התצוגה מוגדלת, חזרו לתצוגה הרגילה ובצעו מיקוד אוטומטי.
 • אם תגדילו את התצוגה לאחר מיקוד אוטומטי בתצוגה רגילה, ייתכן שהמיקוד לא יהיה מדויק.
 • מהירות המיקוד האוטומטי משתנה בין תצוגה רגילה לתצוגה מוגדלת.
 • המצבים המיקוד האוטומטי מתמשך' ו-'Movie Servo AF' אינם זמינים בתצוגה מוגדלת.
 • בתצוגה המוגדלת קשה יותר להתמקד מכיוון שהמצלמה עלולה לרעוד. מומלץ להשתמש בחצובה.

טיפים לצילום במיקוד אוטומטי

 • גם לאחר התמקדות ניתן ללחוץ שוב חצי לחיצה על כפתור הצילום כדי להתמקד שוב.
 • בהירות התמונה עשויה להשתנות לפני ואחרי מיקוד אוטומטי.
 • ייתכן שבהתאם לנושא ולתנאי הצילום יידרש זמן רב יותר להתמקד או שמהירות הצילום הרציף תהיה נמוכה יותר.
 • במקרה של שינוי מקור האור במהלך הצילום, ייתכן שהמסך יהבהב ויהיה קשה להתמקד. במקרה כזה יש להפעיל מחדש את המצלמה ולהמשיך לצלם עם מיקוד אוטומטי מתחת למקור האור שבו תשמשו.
 • אם לא ניתן להתמקד באמצעות מיקוד אוטומטי, התמקדו באופן ידני ().
 • כאשר נושאי צילום שקרובים לקצוות המסך מעט לא ממוקדים, ניתן לנסות למקם אותם (או את נקודת המיקוד האוטומטי/מסגרת אזור המיקוד האוטומטי) במרכז המסך כדי למקד אותם, ולבצע קומפוזיציה מחדש לפני הצילום.
 • בהתאם לעדשה שבה נעשה שימוש, ייתכן שיחלוף זמן מה עד להשגת מיקוד אוטומטי, או שלא ניתן יהיה להתמקד כראוי.

תנאי צילום שבהם קשה להתמקד

 • נושאי צילום עם ניגודיות נמוכה, כגון שמיים כחולים, משטחים שטוחים בצבע אחיד, או כאשר פרטים מסוימים מוארים מדי או חשוכים מדי (נחתכים).
 • נושאים בתאורה חלשה.
 • נושאי צילום עם ניגודיות אופקית בלבד, כגון פסים.
 • נושאים עם דפוסים שחוזרים על עצמם (לדוגמה: חלונות של גורדי שחקים, מקלדות מחשב וכו').
 • קווים עדינים וקווי המתאר של הנושא.
 • מתחת למקורות אור עם בהירות, צבעים או דפוסים שמשתנים ללא הרף.
 • סצנות לילה או נקודות אור.
 • התמונה מהבהבת תחת תאורת פלורסנט או LED.
 • נושאי צילום קטנים במיוחד.
 • נושאי צילום שקרובים לקצה המסך.
 • נושאים עם תאורה אחורית חזקה או מחזירי אור (לדוגמה: כלי רכב עם משטחים מחזירי אור במיוחד וכדומה).
 • כאשר גם נושאים קרובים וגם נושאים רחוקים נמצאים במסגרת מיקוד אוטומטי (לדוגמה: בעלי חיים בכלובים וכדומה).
 • כאשר נושאי הצילום זזים כל הזמן בתוך נקודת המיקוד האוטומטי עקב רעידות של המצלמה או טשטוש של נושא הצילום.
 • ביצוע מיקוד אוטומטי כאשר נושא הצילום מאוד לא ממוקד.
 • בעת צילום עם מיקוד רך בעזרת עדשה עם מיקוד רך.
 • בעת שימוש במסנן עם אפקט מיוחד.
 • כאשר יש רעש (נקודות אור, פסים וכדומה) על המסך במהלך המיקוד האוטומטי.

טווח מיקוד אוטומטי

טווח המיקוד האוטומטי האפשרי משתנה בהתאם לעדשה שבה נעשה שימוש וליחס התצוגה, ואם אתם משתמשים בתכונות כגון פונקציית Movie Digital IS.