מיקוד אוטומטי רציף

פונקציה זו שומרת על מיקוד כללי בנושא הצילום. המצלמה מוכנה להתמקד מייד בעת חצי לחיצה על כפתור הצילום.

  1. בחרו ב-[צילום: ‎Continuous AF/‏צילום: AF רציף].

  2. בחרו ב-[Enable/הפעלה].

שימו לב

  • במצב [Enable/הפעלה] ניתן לצלם פחות תמונות מכיוון שהעדשה זזה בהתמדה והמצלמה צורכת יותר סוללה.