מצב מיקוד

ניתן לציין את שיטת המיקוד (מצב מיקוד).

  1. בחרו ב-[צילום: Focus mode/צילום: מצב מיקוד].

  2. בחרו אפשרות.

    • [AF]: מיקוד אוטומטי
    • [MF]: מיקוד ידני

שימו לב

  • [צילום: Focus mode/צילום: מצב מיקוד] אינו מוצג כאשר מיקום המוקד נמצא בטווח האפקטיבי אך ורק עבור מיקוד ידני. סובבו את טבעת המיקוד לכיוון אינסוף (בכיוון השעון, כאשר מביטים בה מחזית המצלמה) כדי להזיז את מיקום המוקד עד להופעת [צילום: Focus mode/צילום: מצב מיקוד].