חיבור למדפסת באמצעות Wi-Fi

סעיף זה מתאר כיצד להדפיס תמונות על ידי חיבור ישיר של המצלמה למדפסת באמצעות Wi-Fi. לקבלת הוראות הפעלה של המדפסת, עיינו במדריך למשתמש של המדפסת.

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו ב-[Print from Wi-Fi printer/הדפס באמצעות מדפסת Wi-Fi].

  • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
 3. בחרו ב-[Add a device to connect to/הוסף התקן שאליו יבוצע חיבור].

 4. בדקו שה-SSID (שם הרשת) והסיסמה נכונים.

  • בדקו שה-SSID (1)‏ והPassword/סיסמה (2) שמוצגים במסך המצלמה נכונים.
  • לא מוצגת סיסמה ואין צורך להזין סיסמה אם ב-[Password/סיסמה] הגדרתם את [None/ללא] במצב [Wi-Fi settings/הגדרות Wi-Fi] ().
 5. הגדרת המדפסת.

  • בתפריט הגדרות Wi-Fi של המדפסת, בחרו ב-SSID שבדקתם.
  • בשדה 'סיסמה', הזינו את הסיסמה שבדקתם בשלב 4.
 6. בחרו את המדפסת.

  • ברשימת המדפסות שזוהו, בחרו את המדפסת שאליה תרצו להתחבר באמצעות Wi-Fi.
  • אם המדפסת הרצויה אינה מופיעה ברשימה, בחירה ב-[Search again/חפש שוב] עשויה לאפשר למצלמה למצוא ולהציג אותה.

הערה

הדפסת תמונות

הדפסת תמונה אחת בכל פעם

 1. בחרו את התמונה שתרצו להדפיס.

  • השתמשו בגלגל גלגל או בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה שתרצו להדפיס, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונה מתצוגת אינדקס, לחצו על הלחצן אינדקס.
 2. בחרו ב-[Print image/הדפס תמונות].

 3. הדפיסו את התמונה.

  • לפרטים על אופן הגדרת ההדפסה, ראו הגדרות הדפסה.
  • בחרו ב-[Print/הדפס], ולאחר מכן לחצו על [OK] כדי להתחיל להדפיס.

הדפסת תמונה בהתאם לאפשרויות שהוגדרו

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Print order/הזמנת הדפסה].

 3. הגדירו את אפשרויות ההדפסה.

  • לפרטים על אופן הגדרת ההדפסה, ראו הזמנת הדפסה (DPOF).
  • אם הזמנת ההדפסה הושלמה לפני יצירת חיבור Wi-Fi, עברו לשלב 4.
 4. בחרו ב-[Print/הדפס].

  • ניתן לבחור ב-[Print/הדפס] רק אם נבחרה תמונה והמדפסת מוכנה להדפסה.
 5. הגדירו את [Paper settings/הגדרות נייר] ().

 6. הדפיסו את התמונה.

  • ההדפסה מתחילה לאחר בחירה ב-[OK].

שימו לב

 • לא ניתן לצלם כאשר המצלמה מחוברת למדפסת באמצעות Wi-Fi.
 • לא ניתן להדפיס סרטי וידאו.
 • יש להקפיד להגדיר את גודל הנייר לפני ההדפסה.
 • ייתכן שמדפסות מסוימות אינן תומכות בהדפסת מספרי קובץ.
 • מדפסות מסוימות יכולות להדפיס תאריכים בשוליים כאשר האפשרות [Bordered/עם גבולות] מוגדרת.
 • במדפסות מסוימות, ייתכן שהדפסת התאריך תיראה חלשה אם הוא מודפס על רקע בהיר או בשוליים.
 • לא ניתן להדפיס תמונות RAW‏ באמצעות [Print order/הזמנת הדפסה]. הדפיסו על ידי בחירה ב-[Print image/הדפס תמונות].

הערה

 • כאשר המצלמה מופעלת באמצעות סוללה, ודאו שהיא טעונה במלואה.
 • בהתאם לגודל הקובץ ואיכות התמונה, ייתכן שההדפסה תחל זמן מה לאחר הבחירה ב-[Print/הדפס].
 • כדי לעצור את ההדפסה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כאשר מופיעה האפשרות [Cancel/ביטול], ולאחר מכן בחרו ב-[OK].
 • בהדפסה עם [Print order/הזמנת הדפסה], ניתן לבחור ב-[Resume/חדש פעולה] כדי להמשיך להדפיס את התמונות הנותרות אם תהליך ההדפסה הופסק באמצע. שימו לב שההדפסה לא תחודש במקרים הבאים:
  • אם שיניתם את סדר ההדפסה או מחקתם תמונות מסוימות לפני חידוש ההדפסה.
  • אם הגדרתם אינדקס ושיניתם את הגדרת הנייר לפני חידוש ההדפסה.
 • לטיפול בתקלות במהלך ההדפסה, ראו הערה.

הגדרות הדפסה

תצוגת המסך וההגדרות האפשריות משתנות בהתאם למדפסת. בנוסף, ייתכן שהגדרות מסוימות לא יהיו זמינות. לפרטים, עיינו בהוראות השימוש של המדפסת.

מסך הגדרות הדפסה

 1. (1) הגדרת הדפסת תאריך או מספר קובץ ().
 2. (2) הגדרת אפקטים של הדפסה ().
 3. (3) הגדרת מספר העותקים להדפסה ().
 4. (4) הגדרת אזור ההדפסה ().
 5. (5) הגדרת גודל וסוג הנייר, ופריסת ההדפסה (, , ).
 6. (6) חזרה למסך בחירת התמונה.
 7. (7) התחלת ההדפסה.
 8. (8) הצגת גודל וסוג הנייר ופריסת הדף שהוגדרו.
 • ייתכן שבמדפסות מסוימות לא ניתן יהיה לבחור הגדרות מסוימות.

הגדרות נייר

 • בחרו ב-[Paper settings/הגדרות נייר].

[] הגדרת גודל הנייר

 • בחרו את גודל הנייר שבמדפסת.

[] הגדרת סוג הנייר

 • בחרו את סוג הנייר שבמדפסת.

[] הגדרת פריסת הדף

 • בחרו את פריסת הדף.

שימו לב

 • אם יחס התצוגה של התמונה שונה מיחס התצוגה של הנייר שבמדפסת, ייתכן שהתמונה תיחתך באופן משמעותי בעת הדפסה ללא שוליים. ייתכן גם שהתמונות יודפסו ברזולוציה נמוכה יותר.

[] הגדרת הדפסת תאריך/מספר קובץ

 • בחרו ב-[].
 • בחרו מה להדפיס.

[] הגדרת אפקטים של הדפסה (מיטוב תמונה)

 • בחרו ב-[מיטוב תמונות].
 • בחרו באפקטים של הדפסה.

שימו לב

 • ייתכן שמהירויות ה-ISO לא יזוהו כראוי במידע הצילום המודפס אם התמונות צולמו במהירות ISO מורחבת (H).
 • ההגדרה [Default/ברירת מחדל] באפקטים של הדפסה ובאפשרויות אחרות מציינת את הגדרות ברירת המחדל שנקבעו על ידי יצרן המדפסת. לפרטים על [Default/ברירת מחדל], עיינו בהוראות השימוש של המדפסת.

[] הגדרת מספר העותקים

 • בחרו ב-[מספר עותקים].
 • בחרו את מספר העותקים להדפסה.

חיתוך התמונה

הגדירו את החיתוך ממש בסמוך להדפסה. שינוי הגדרות הדפסה אחרות לאחר חיתוך התמונה עלול לחייב לחתוך את התמונות שוב.

 1. במסך הגדרות ההדפסה, בחרו ב-[Cropping/חיתוך].

 2. הגדירו את הגודל, המיקום ויחס התצוגה של מסגרת החיתוך.

  • המדפסת תדפיס את האזור שבתוך מסגרת החיתוך. ניתן לשנות את צורת המסגרת (יחס תצוגה) ב-[Paper settings/הגדרות נייר].

  שינוי גודל מסגרת החיתוך

  לחצו על הלחצן הגדלה או אינדקס כדי לשנות את גודל מסגרת החיתוך.

  הזזת מסגרת החיתוך

  לחצו על הלחצנים למעלהלמטהשמאלהימינה כדי להזיז את המסגרת אנכית או אופקית.

  שינוי כיוון מסגרת החיתוך

  לחיצה על הלחצן INFO תעביר את כיוון מסגרת החיתוך בין המצבים אופקי ואנכי.

 3. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לצאת מהחיתוך.

  • ניתן לבדוק את אזור התמונה החתוכה בפינה השמאלית העליונה של מסך הגדרת ההדפסה.

שימו לב

 • ייתכן שבמדפסות מסוימות האזור החתוך של התמונה לא יודפס כפי שהגדרתם.
 • ככל שמסגרת החיתוך קטנה יותר, כך הרזולוציה שבה מודפסות התמונות נמוכה יותר.

הערה

 • טיפול בשגיאות מדפסת

 • אם ההדפסה אינה מתחדשת לאחר פתרון שגיאת מדפסת (כגון מחסור בדיו או נייר) ובחירה ב-[Continue/המשך], השתמשו בלחצנים של המדפסת כדי להמשיך בהדפסה. לפרטים על חידוש ההדפסה, עיינו בהוראות השימוש של המדפסת.
 • הודעות שגיאה

 • אם מתרחשת בעיה במהלך ההדפסה, תופיע הודעת שגיאה על מסך המצלמה. המשיכו בהדפסה לאחר תיקון הבעיה. לפרטים כיצד לתקן בעיית הדפסה, עיינו בהוראות השימוש של המדפסת.
 • שגיאת נייר

 • ודאו שהנייר נטען כראוי.
 • שגיאת דיו

 • בדקו את מפלס הדיו של המדפסת ואת מכל פסולת הדיו.
 • שגיאת חומרה

 • בדקו אם יש בעיות במדפסת שאינן קשורות לנייר או דיו.
 • שגיאת קובץ

 • לא ניתן להדפיס את התמונה שנבחרה. ייתכן שלא ניתן יהיה להדפיס תמונות שצולמו במצלמה אחרת או תמונות שנערכו באמצעות מחשב.