תגובה להודעות שגיאה

כאשר מתרחשת שגיאה, הציגו את פרטי השגיאה על ידי ביצוע אחד מההליכים הבאים. לאחר מכן, בטלו את הגורם לשגיאה על ידי התייחסות לדוגמאות המוצגות בפרק זה.

 • במסך [View info/הצג מידע], לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
 • בחרו ב-[Error details/פרטי שגיאה] ב [‎Wi-Fi on/‏Wi-Fi פועלת].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

הערה

 • כאשר מתרחשת שגיאה, הכיתוב [Err**] מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך [Wi-Fi/Bluetooth connection/חיבור Wi-Fi/Bluetooth]. הוא נעלם כאשר המצלמה במצב כיבוי.

11: Connection target not found/יעד החיבור לא נמצא

 • אם מוצג הסמל [טלפון חכם], בדקו האם Camera Connect פועל.

  • צרו חיבור באמצעות Camera Connect ().
 • אם מוצג הסמל [מחשב], בדקו האם תוכנת ה-EOS פועלת.

  • הפעילו את תוכנת EOS והתחברו מחדש ().
 • אם מוצג הסמל [מדפסת], בדקו האם המדפסת פועלת.

  • הפעילו את המדפסת.
 • האם סיסמאות האימות של המצלמה ושל נקודת הגישה זהות?

  • שגיאה זו מתרחשת אם הסיסמאות אינן תואמות כאשר שיטת האימות להצפנה היא [Open system/מערכת פתוחה].

   בדקו אותיות רישיות וקטנות, וודאו שסיסמת האימות הנכונה מוגדרת במצלמה ().

12: Connection target not found/יעד החיבור לא נמצא

 • בדקו האם מכשיר היעד ונקודת הגישה פועלים.

  • הפעילו את מכשיר היעד ואת נקודת הגישה והמתינו מעט. אם עדיין לא ניתן ליצור חיבור, בצעו את ההליכים לחידוש החיבור.

21: No address assigned by DHCP server/שרת DHCP לא הקצה כתובת

מה לבדוק במצלמה

 • במצלמה, ההגדרה עבור כתובת ה-IP היא [Auto setting/הגדרה אוטומטית]. האם ההגדרה נכונה?

  • אם לא נעשה שימוש בשרת DHCP, יש לבצע את ההגדרות לאחר הגדרת כתובת ה-IP למצב [Manual setting/הגדרה ידנית] במצלמה ().

מה לבדוק בשרת DHCP

 • האם שרת ה-DHCP פועל?

  • הפעילו את שרת ה-DHCP.
 • האם לשרת ה-DHCP יש מספיק כתובות להקצאה?

  • הגדילו את מספר הכתובות שמוקצות על ידי שרת DHCP.
  • הסירו מכשירים שהוקצו להם כתובות משרת DHCP כדי להפחית את מספר הכתובות שבשימוש.
 • האם שרת ה-DHCP פועל כראוי?

  • בדקו את הגדרות שרת ה-DHCP כדי לוודא שהוא פועל כראוי כשרת DHCP.
  • אם זה רלוונטי, בקשו ממנהל הרשת שלכם לוודא ששרת ה-DHCP זמין.

22: No response from DNS server/אין תגובה משרת DNS

מה לבדוק במצלמה

 • במצלמה, האם הגדרת כתובת ה-IP של שרת ה-DNS תואמת לכתובת האמיתית של השרת?

  • הגדירו את כתובת ה-IP למצב [Manual setting/הגדרה ידנית], ובמצלמה, הגדירו את כתובת ה-IP הזהה לזו של שרת ה-DNS שבו נעשה שימוש ().

מה לבדוק בשרת ה-DNS

 • האם שרת ה-DNS פועל?

  • הפעילו את שרת ה-DNS.
 • האם הגדרות שרת ה-DNS עבור כתובות ה-IP והשמות המתאימים נכונים?

  • בשרת ה-DNS, ודאו שכתובות IP והשמות המתאימים הוזנו כראוי.
 • האם שרת ה-DNS פועל כראוי?

  • בדקו את הגדרות שרת ה-DNS כדי לוודא שהוא פועל כראוי כשרת DNS.
  • אם זה רלוונטי, בקשו ממנהל הרשת שלכם לוודא ששרת ה-DNS זמין.

מה לבדוק ברשת כולה

 • האם הרשת שלכם כוללת נתב או מכשיר דומה המשמש כשער?

  • אם זה רלוונטי, בקשו ממנהל הרשת את כתובת שער הרשת והגדירו אותה במצלמה (, ).
  • ודאו שהגדרת כתובת השער הוזנה כראוי בכל התקני הרשת, כולל המצלמה.

23: Device with same IP address exists on selected network/התקן בעל אותה כתובת IP קיים ברשת הנבחרת

 • האם מכשיר אחר ברשת המצלמה משתמש בכתובת זהה לזו של המצלמה?

  • שנו את כתובת ה-IP של המצלמה כדי להימנע משימוש בכתובת זהה לזו של מכשיר אחר ברשת. ניתן גם לשנות את כתובת ה-IP של המכשיר האחר כדי להימנע מכפילות.
  • אם ההגדרה עבור כתובת ה-IP של המצלמה היא [Manual setting/הגדרה ידנית] בסביבות רשת המשתמשות בשרת DHCP, שנו את ההגדרה ל-[Auto setting/הגדרה אוטומטית] ().

הערה

 • פעולות לביצוע כאשר מופיעות הודעות שגיאה 21–23

 • בעת פתירת שגיאות 23-21, בדקו גם את הדברים הבאים:

  האם סיסמאות האימות של המצלמה ושל נקודת הגישה זהות?

  • שגיאה זו מתרחשת אם הסיסמאות אינן תואמות כאשר שיטת האימות להצפנה היא [Open system/מערכת פתוחה]. בדקו אותיות רישיות וקטנות, וודאו שסיסמת האימות הנכונה מוגדרת במצלמה ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found/SSID הנבחר של רשת LAN אלחוטית לא נמצא

 • האם יש מכשולים שחוסמים את קו הראייה בין המצלמה לאנטנה של נקודת הגישה?

  • הזיזו את האנטנה של נקודת הגישה למיקום שנראה בבירור מנקודת הצפייה של המצלמה ().

מה לבדוק במצלמה

 • האם ה-SSID שמוגדר במצלמה תואם לזה של נקודת הגישה?

  • בדקו את ה-SSID בנקודת הגישה ולאחר מכן הגדירו את אותו SSID במצלמה.

מה לבדוק בנקודת הגישה

 • האם נקודת הגישה מופעלת?

  • הפעילו את נקודת הגישה.
 • אם סינון לפי כתובת MAC פעיל, האם כתובת ה-MAC של המצלמה שבשימוש רשומה בנקודת הגישה?

  • רשמו את כתובת ה-MAC של המצלמה המשמשת עבור נקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [View info/הצג מידע] ().

63: Wireless LAN authentication failed/אימות רשת LAN אלחוטית נכשל

 • האם שיטת האימות של המצלמה ושל נקודת הגישה זהה?

  • המצלמה תומכת בשיטות האימות הבאות: [Open system/מערכת פתוחה], [Shared key/מפתח משותף], ו-[WPA/WPA2-PSK].
 • האם סיסמאות האימות של המצלמה ושל נקודת הגישה זהות?

  • בדקו אותיות רישיות וקטנות, וודאו שסיסמת האימות הנכונה מוגדרת במצלמה.
 • אם סינון לפי כתובת MAC פעיל, האם כתובת ה-MAC של המצלמה שבשימוש רשומה בנקודת הגישה?

  • רשמו את כתובת ה-MAC של המצלמה המשמשת עבור נקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [View info/הצג מידע] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal/לא ניתן להתחבר למסוף רשת LAN אלחוטית

 • האם שיטות ההצפנה של המצלמה ושל נקודת הגישה זהות?

  • המצלמה תומכת בשיטות ההצפנה הבאות: WEP, TKIP, ו-AES.
 • אם סינון לפי כתובת MAC פעיל, האם כתובת ה-MAC של המצלמה שבשימוש רשומה בנקודת הגישה?

  • רשמו את כתובת ה-MAC של המצלמה המשמשת עבור נקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [View info/הצג מידע] ().

65: Wireless LAN connection lost/החיבור לרשת LAN אלחוטית אבד

 • האם יש מכשולים שחוסמים את קו הראייה בין המצלמה לאנטנה של נקודת הגישה?

  • הזיזו את האנטנה של נקודת הגישה למיקום שנראה בבירור מנקודת הצפייה של המצלמה.
 • חיבור ה-Wi-Fi נותק מסיבה כלשהי, ולא ניתן לשחזר את החיבור.

  • להלן סיבות אפשריות: גישה מוגזמת לנקודת הגישה ממכשיר אחר, מתנור מיקרוגל או ממכשיר דומה הנמצא בשימוש בקרבת מקום (הפרעה לתקן IEEE 802.11b/g/n (פס של 2.4 GHz)), או השפעה של גשם או לחות גבוהה ().

66: Incorrect wireless LAN password/סיסמת רשת LAN אלחוטית שגויה

 • האם סיסמאות האימות של המצלמה ושל נקודת הגישה זהות?

  • בדקו אותיות רישיות וקטנות, וודאו שסיסמת האימות הנכונה מוגדרת במצלמה.

67: Incorrect wireless LAN encryption method/שיטת הצפנה שגויה של רשת LAN אלחוטית

 • האם שיטות ההצפנה של המצלמה ושל נקודת הגישה זהות?

  • המצלמה תומכת בשיטות ההצפנה הבאות: WEP, TKIP, ו-AES.
 • אם סינון לפי כתובת MAC פעיל, האם כתובת ה-MAC של המצלמה שבשימוש רשומה בנקודת הגישה?

  • רשמו את כתובת ה-MAC של המצלמה המשמשת עבור נקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [View info/הצג מידע] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. Retry from the beginning./לא ניתן להתחבר למסוף ה-LAN האלחוטי. נסה ושב מההתחלה.

 • האם לחצתם על לחצן ה-WPS (Wi-Fi Protected Setup) של נקודת הגישה למשך פרק הזמן שצוין?

  • לחצו על לחצן ה-WPS למשך פרק הזמן שצוין בהוראות השימוש של נקודת הגישה.
 • האם אתם מנסים ליצור חיבור ליד נקודת הגישה?

  • נסה ליצור את החיבור כאשר שני המכשירים נמצאים בהישג יד זה מזה.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. Cannot connect. Retry from the beginning./מסופי LAN אלחוטיים מרובים נמצאו. לא ניתן להתחבר .נסה שוב מההתחלה.

 • נקודות גישה אחרות יוצרות חיבור במצב חיבור בלחיצה על כפתור (מצב PBC) של WPS (הגדרה מוגנת של Wi-Fi).

  • המתינו מעט לפני שתנסו ליצור את החיבור.

91: Other error/שגיאה אחרת

 • אירעה שגיאה שאינה אחד מקודי השגיאה 11-69.

  • כבו והפעילו את המצלמה על ידי לחיצות על מתג ההפעלה.

121: Not enough free space on server/אין די מקום פנוי בשרת

 • אין מספיק שטח אחסון פנוי בשרת האינטרנט של היעד.

  • מחקו תמונות מיותרות בשרת האינטרנט, בדקו את שטח האחסון הפנוי בשרת האינטרנט ולאחר מכן נסו לשלוח את הנתונים שוב.

125: Check the network settings/בדוק את הגדרות הרשת

 • האם הרשת מחוברת?

  • בדקו את מצב החיבור של הרשת.

126: Could not connect to server/לא היתה אפשרות להתחבר לשרת

 • לא הייתה אפשרות להתחבר לשירות הרשת.

  • נסו לגשת לשירות שוב מאוחר יותר.
 • האם הרשת מחוברת?

  • בדקו את מצב החיבור של הרשת.

127: An error has occurred/אירעה שגיאה

 • אירעה בעיה שאינה אחד מקודי השגיאה 121 עד 126 בעת חיבור המצלמה לשירות הרשת.

  • נסו ליצור מחדש את חיבור ה-Wi-Fi אל image.canon.

130: The server is currently busy/השרת עסוק כעת
Please wait a moment and try again/המתן רגע ונסה שוב

 • האתר image.canon עמוס כרגע.

  • נסו לגשת שוב ל-image.canon דרך Wi-Fi מאוחר יותר.

131: Try again/נסה שוב

 • אירעה שגיאה בעת התחברות אל image.canon דרך Wi-Fi.

  • נסו ליצור מחדש את חיבור ה-Wi-Fi אל image.canon.

132: Error detected on server/זוהתה שגיאה בשרת
Try again later/נסה שוב מאוחר יותר

 • האתר image.canon נמצא כעת במצב לא מקוון לצורך תחזוקה.

  • נסו לגשת שוב ל-image.canon דרך Wi-Fi מאוחר יותר.

133:

 • אירעה שגיאה בעת הכניסה ל-image.canon.

  • בדקו את ההגדרות של image.canon.
  • נסו לגשת שוב ל-image.canon דרך Wi-Fi מאוחר יותר.

134: Set the correct date and time/הגדר את התאריך והשעה הנכונים

 • הגדרות התאריך, השעה ואזור הזמן שגויות.

  • בדקו את ההגדרות של [הגדרה: Date/Time/Zone/הגדרה: אזור/תאריך/שעה].

135: Web service settings have been changed/הגדרות שירות אינטרנט שונו

 • ההגדרות עבור image.canon השתנו.

  • בדקו את ההגדרות של image.canon.

141: Printer is busy. Try connecting again./המדפסת עסוקה. נסה להתחבר שוב.

 • האם המדפסת מדפיסה משהו כעת?

  • נסו ליצור שוב את חיבור ה-Wi-Fi למדפסת לאחר סיום ההדפסה.
 • האם מצלמה נוספת מחוברת למדפסת באמצעות Wi-Fi?

  • נסו ליצור שוב את חיבור ה-Wi-Fi למדפסת לאחר סיום חיבור ה-Wi-Fi למצלמה השנייה.

142: Could not acquire printer information. Reconnect to try again./לא היתה אפשרות לקבל מידע מדפסת. התחבר כדי לנסות שוב.

 • האם המדפסת מופעלת?

  • נסו להתחבר שוב ל-Wi-Fi לאחר הפעלת המדפסת.