שינוי פרטי הכיוון של סרט וידאו

ניתן לשנות ידנית את פרטי הכיוון של סרט וידאו (הפעולה קובעת איזה צד יהיה למעלה).

  1. בחרו ב-[צפייה: Change mov rotate info/צפייה: שנה מידע סיבוב וידיאו].

  2. בחרו סרט וידאו.

    • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור סרט וידאו עם פרטי כיוון שתרצו לשנות.
  3. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

    • כאשר תראו את סמל כיוון המצלמה בפינה השמאלית העליונה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לבחור איזה צד יהיה למעלה.

הערה

  • סרטי וידאו מוצגים במצלמה במצב אופקי, ללא קשר להגדרה [הגדרה: Add rotate info/הגדרה: הוסף מידע סיבוב ] ().