הגדרות Wi-Fi

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi settings/הגדרות אלחוטיות: הגדרות Wi-Fi].

 2. בחרו אפשרות.

  • Wi-Fi

   כאשר אסור להשתמש במכשירים אלקטרוניים ואלחוטיים, כגון במטוס או בבית חולים, הגדירו את האפשרות למצב [Disable/הפסקה].

  • Password/סיסמה

   הגדירו את [None/ללא] כדי לאפשר חיבור Wi-Fi ללא סיסמה (למעט בעת חיבור לנקודת גישה באמצעות Wi-Fi).

  • Connection history/היסטוריית חיבור

   ניתן להגדיר את היסטוריית החיבורים של מכשירים המחוברים דרך Wi-Fi למצבים [Show/הצג] או [Hide/הסתר].

  • Send to smartphone after shot/שלח לטלפון החכם לאחר הצילום

   ניתן להעביר תמונות לטלפון חכם באופן אוטומטי ().

  • MAC address/כתובת MAC

   ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC של המצלמה.