פונקציית Creative Assist (עזרה יצירתית)

ניתן לעבד תמונות RAW באמצעות החלת האפקטים המועדפים עליכם ושמירתן כתמונות JPEG.

 1. בחרו ב-[צפייה: Creative Assist/צפייה: סיוע יצירתי].

 2. בחרו תמונה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה לעיבוד, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
 3. בחרו אפקט.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את האפקט.
  • על ידי בחירה ב-[Preset/קבוע מראש] ולחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה ניתן לבחור את האפקטים [VIVID], [SOFT], או אפקטים מוגדרים מראש אחרים. האפקטים [AUTO1], [AUTO2], ו-[AUTO3] הם אפקטים שמומלצים על ידי המצלמה בהתבסס על תנאי התמונה.
  • ניתן לבחור אפקטים כגון [Brightness/בהירות] או [Contrast/ניגודיות] על ידי לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה ושימוש בלחצנים שמאלהימינה.
  • בסיום ההתאמה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לאפס את האפקט, לחצו על הלחצן נעילת AE.
  • כדי לאשר את האפקט, לחצו על הלחצן בחירת נקודת מיקוד אוטומטי (AF).
 4. בחרו ב-[OK] כדי לשמור את התמונה.