מצב ECO

מאפשר לחסוך בסוללה במצב צילום. כאשר המצלמה לא בשימוש, המסך מוחשך כדי להפחית את צריכת הסוללה.

  1. בחרו ב-[הגדרה: Eco mode/הגדרה: מצב חיסכון].

  2. בחרו ב-[On/פועל].

    • המסך יוחשך כאשר המצלמה אינה בשימוש למשך כשתי שניות. המסך יכבה כעשר שניות לאחר ההחשכה.
    • כדי להפעיל את המסך ולהתכונן לצילום, לחצו חצי לחיצה על כפתור הצילום כאשר המסך כבוי.