איכות תמונה

 1. בחרו ב-[צילום: Image quality/צילום: איכות תמונה].

 2. הגדירו את איכות התמונה.

  • לתמונות RAW, סובבו את הגלגל גלגל, ועבור קובצי JPEG, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה.
  • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להשלים את ההגדרה.

שימו לב

 • מספר התמונות הזמינות לצילום, המצוין על ידי [****] במסך הגדרת איכות התמונה, חל תמיד על הגדרה של [3:2], ללא קשר להגדרת יחס התצוגה בפועל ().

הערה

 • אם [] מוגדר הן לתמונת RAW והן לתמונת JPEG, ההגדרה תהיה Fineגדול.
 • אם תבחרו גם ב-RAW וגם ב-JPEG, כל התמונות שתצלמו יישמרו בו זמנית בכרטיס הזיכרון גם כ-RAW וגם כ-JPEG, בהתאם לאיכויות התמונה שהגדרתם. שתי התמונות יישמרו עם אותם מספרי קובץ (סיומת קובץ: ‎.JPG עבור JPEG ו-‎.CR3 עבור RAW).
 • הסמל קטן 2 מציין איכות (Fine).
 • משמעות הסמלים של איכות תמונה: RAW, RAW קומפקטי, JPEG, Fine, רגיל (Normal),  גדול (Large), בינוני (Medium), קטן (Small).

תמונות RAW

תמונות RAW הן הנתונים הגולמיים שמתקבלים מחיישן התמונה ונשמרות דיגיטלית בכרטיס כקובצי RAW או RAW קומפקטי (קטן יותר מ-RAW), בהתאם לבחירתכם.

ניתן לעבד תמונות RAW באמצעות Digital Photo Professional (תוכנת EOS). ניתן לבצע התאמות שונות בתמונות בהתאם למטרת השימוש בהן, וליצור תמונות בתבנית JPEG או בתבניות תמונה אחרות כדי לשקף את ההשפעות של ההתאמות הללו.

שימו לב

 • כדי להציג תמונות RAW במחשב, מומלץ להשתמש ב-Digital Photo Professional (תוכנת EOS, להלן DPP).
 • גרסאות DPP ישנות יותר מגרסה 4.x אינן תומכות בהצגה, עיבוד, עריכה או פעולות אחרות של תמונות RAW שצולמו במצלמה זו. אם מותקנת במחשב גרסה של DPP ישנה יותר מ-4.x, יש להשיג ולהתקין את הגרסה העדכנית ביותר של ה-DPP מאתר האינטרנט של Canon כדי לעדכן אותה (), וגרסה זו תחליף את הגרסה הקודמת. כמו כן, גם גרסאות 3.x ומטה של DPP אינן תומכות בהצגה, עיבוד, עריכה או פעולות אחרות של תמונות RAW שצולמו במצלמה זו.
 • ייתכן שתוכנה מסחרית זמינה לא תוכל להציג תמונות RAW שצולמו במצלמה זו. פנו ליצרן התוכנה כדי לקבל מידע על תאימות.

מדריך להגדרות איכות התמונה

לקבלת פרטים על גודל הקובץ, מספר הצילומים הזמינים, הרצף המרבי וערכים משוערים אחרים, ראו גודל הקובץ/מספר הצילומים הזמינים ורצף מרבי (צילומים בקירוב).

מספר מרבי של תמונות בצילום רציף

המספר המרבי המשוער של תמונות בצילום רציף מוצג בחלק העליון של מסך הצילום.

הערה

 • כאשר הרצף המרבי של צילום תמונות סטילס הוא "99", ניתן לצלם 99 תמונות או יותר בצילום רציף. כאשר הערך הוא 98 ומטה, ניתן לצלם פחות תמונות בצילום רציף, וכאשר במסך הצילום מוצג הכיתוב [BUSY], הזיכרון הפנימי מלא והצילום ייפסק באופן אוטומטי. אם תפסיקו צילום רציף, הרצף המרבי של תמונות שניתן לצלם בצילום רציף יגדל. לאחר שכל התמונות שצולמו ייכתבו בכרטיס, תוכלו לצלם שוב תמונות בצילום רציף בהתאם למספר המרבי שמופיע ברצף מרבי (צילומים בקירוב).