מצב היברידי אוטומטי

מצב מצב היברידי אוטומטי מאפשר ליצור סרטון יומי קצר על ידי צילום של תמונות סטילס. המצלמה מקליטה קטעי סצנות באורך 2 עד 4 שניות לפני כל צילום, ומשלבת אותם מאוחר יותר לתקציר וידאו ().

 1. העבירו את בורר המצבים למצב מצב היברידי אוטומטי.

 2. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

  • קראו את ההודעה ובחרו ב-[OK].
  • החליטו מה תרצו לצלם והתחילו לצלם.

הערה

 • לקבלת תקצירי וידאו מרשימים יותר, כוונו את המצלמה לנושא הצילום למשך כ-4 שניות לפני שתצלמו את תמונת הסטילס.
 • שימו לב שבמצב צילום סצנה אוטומטי חכם חיי הסוללה קצרים יותר מכיוון עבור כל צילום מוקלט גם תקציר וידאו.
 • ייתכן שבמצבים מסוימים, כגון צילום תמונת סטילס מייד לאחר הפעלת המצלמה, בחירה במצב מצב היברידי אוטומטי או בתנאי הפעלה אחרים של המצלמה, לא ניתן יהיה להפיק תקציר וידאו.
 • תקציר הווידאו מקליט גם צלילים ורטט שנוצרים כתוצאה מפעולת המצלמה או העדשה.
 • איכות התמונה של תקציר וידאו היא HD 29.97fps ALL-I עבור NTSC, או 29.97fps 25.00fpsALL-I עבור PAL. האיכות משתנה בהתאם להגדרת מערכת הווידאו.
 • המצלמה אינה מצפצפת בתגובה לפעולות כגון חצי לחיצה על כפתור הצילום או שימוש בטיימר עצמי.
 • במקרים הבאים, תקצירי הווידאו יישמרו כקובצי וידאו נפרדים גם אם הם הוקלטו באותו יום במצב מצב היברידי אוטומטי:

  • כאשר משך ההקלטה של תקציר הווידאו ארוך יותר מ-29 דקות ו-59 שניות (וייתכן גם שיישמר בנפרד אם הוא בגודל של יותר מ-4 GB).
  • כאשר תקציר הווידאו מוגן.
  • כאשר הגדרות שעון קיץ, מערכת וידאו או אזור זמן משתנות.
 • לא ניתן לשנות או למחוק צלילי תריס שהוקלטו.
 • אם אתם משתמשים EOS Utility כדי לצלם, הגדירו את [Image saving location/מיקום שמירת התמונה] שEOS Utility למצב [Computer and camera memory card/כרטיס זיכרון למחשב ולמצלמה] או [Camera memory card only/כרטיס זיכרון למצלמה בלבד].

סוג תקציר הווידאו

במצב מצב היברידי אוטומטי המצלמה מצלמת/מקליטה גם תמונות סטילס וגם קטעי וידאו, אך ניתן לקבוע האם להוסיף את תמונות הסטילס לתקציר הווידאו שמופק.

 1. העבירו את בורר המצבים למצב מצב היברידי אוטומטי.

 2. בחרו ב-[צילום: Digest type/צילום: סוג תקציר].

 3. בחרו אפשרות.

  • Include stills/כולל סטילס

   תקצירי וידאו כולל תמונות סטילס.

  • No stills/ללא סטילס

   תקצירי וידאו ללא תמונות סטילס.