אתחול כרטיס

אם אתם משתמשים בכרטיס חדש או בכרטיס שאותחל בעבר במחשב או במצלמה אחרים, עליכם לאתחל אותו במצלמה זו.

שימו לב

 • אתחול של הכרטיס ימחק את כל התמונות והנתונים שבו. זה כולל גם מחיקה של תמונות מוגנות, ולכן מומלץ לוודא שאין בו שום דבר שצריך לשמור. ניתן לפי הצורך להעביר את התמונות והנתונים למחשב או להתקן אחר לפני אתחול הכרטיס.
 1. בחרו ב-[הגדרה: Format card/הגדרה: אתחל כרטיס].

 2. אתחול הכרטיס.

  • בחרו ב-[OK].
  • לביצוע אתחול ברמה נמוכה, לחצו על הלחצן INFO כדי לסמן [סימון] ב-[Low level format/אתחול רמה נמוכה], ולאחר מכן בחרו ב-[OK].

הערה

 • קיבולת הכרטיס המוצגת במסך אתחול הכרטיס עשויה להיות קטנה יותר מהקיבולת המצוינת בכרטיס.
 • מכשיר זה משלב טכנולוגיית exFAT ברישיון מ-Microsoft.

טיפים ועצות תנאים המחייבים אתחול של הכרטיס

 • הכרטיס חדש.
 • הכרטיס אותחל במצלמה או במחשב אחרים.
 • הכרטיס מלא בתמונות או נתונים.
 • מוצגת שגיאה הקשורה לכרטיס.

אתחול ברמה נמוכה

 • בצעו אתחול ברמה נמוכה אם נראה שמהירות הכתיבה או הקריאה של הכרטיס איטית או אם ברצונכם למחוק לחלוטין את כל הנתונים שבכרטיס.

 • מכיוון שאתחול ברמה נמוכה מאתחל את כל המקטעים שבכרטיס, האתחול יארך יותר מאתחול רגיל.

 • במהלך אתחול ברמה נמוכה, ניתן לבטל את האתחול על ידי בחירה ב-[Cancel/ביטול]. גם במקרה כזה, האתחול הרגיל כבר יושלם ותוכלו להשתמש בכרטיס כרגיל.

כרטיס ואתחולים

 • כרטיסי SD/SDHC יאותחלו ב-FAT32. כרטיסי SDXC יאותחלו ב-exFAT.

 • קטעי וידאו בודדים שהוקלטו בכרטיסי exFAT נרשמים כקובץ יחיד (בלי לפצל אותם לקבצים מרובים) גם אם הם חורגים מ-4GB, כך שקובץ הווידאו שנוצר יעלה על 4GB.

  שימו לב

  • ייתכן שלא ניתן יהיה להשתמש בכרטיסי SDXC שאותחלו באמצעות מצלמה זו במצלמות אחרות. כמו כן, שימו לב שייתכן שכרטיסים בתבנית exFAT לא יזוהו על ידי מערכות הפעלה מסוימות של מחשבים או קוראי כרטיסים.
  • עיצוב או מחיקה של נתונים בכרטיס אינם מוחקים לחלוטין את הנתונים. שימו לב לכך בעת מכירה או השלכה של הכרטיס. בעת השלכת כרטיסים, נקטו צעדים כדי להגן על מידע אישי לפי הצורך, כגון על ידי השמדה פיזית של הכרטיסים.