קודי שגיאה

  • (1) מספר שגיאה
  • (2) סיבה ופתרון

כאשר יש בעיה במצלמה, תופיע הודעת שגיאה. יש לפעול בהתאם להנחיות המוצגות על המסך.

אם הבעיה נמשכת, יש לרשום את קוד השגיאה (Err xx) ולפנות לקבלת שירות.