פיצוי חשיפה

פיצוי חשיפה יכול להבהיר (חשיפה מוגברת) או להכהות (חשיפה מופחתת) את החשיפה הרגילה שנקבעה על ידי המצלמה.

פיצוי חשיפה זמין במצבים הבאים: P, Tv, Av, וM. לפרטים על פיצוי חשיפה כאשר מצב M ו-ISO אוטומטי מוגדרים ביחד, ראו פיצוי חשיפה עם ISO אוטומטי.

 1. בחרו את מחוון רמת החשיפה.

  • לחצו על הלחצן למעלה כדי להציג את המחוון.
 2. הגדירו את כמות הפיצוי.

  חשיפה מופחתת, כדי להכהות תמונות

  חשיפה מוגברת, כדי להבהיר תמונות

  • הגדירו אותה על ידי התבוננות במסך בעת סיבוב הגלגל גלגל.
  • הסמל [פיצוי חשיפה] מוצג כדי לציין פיצוי חשיפה.
 3. צלמו את התמונה.

  • כדי לבטל את פיצוי החשיפה, החזירו את מחוון רמת החשיפה [] למצב [], מדד החשיפה הרגיל.

שימו לב

 • אם [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] () מוגדר לערך שונה מ-[Disable/הפסקה], התמונה יכולה בכל זאת להיראות בהירה גם אם הוגדר פיצוי חשיפה מופחת כדי להכהות את התמונות.

הערה

 • כמות פיצוי החשיפה תישאר בתוקף גם לאחר כיבוי המצלמה.
 • ניתן להגדיר אותה גם במסך פונקציות הצילום, ב-[צילום: Exposure comp./AEB setting/צילום: פיצוי חשיפה/קביעת AEB] ().