צילום והקלטה

פרק זה מתאר כיצד לצלם ולהקליט ואת הגדרות התפריט בלשונית הצילום ([צילום]).