פונקציית כפתור הצילום עבור סרטי וידאו

ניתן להגדיר את הפונקציות שיבוצעו על ידי חצי לחיצה או לחיצה מלאה על כפתור הצילום במהלך הקלטת וידאו.

 1. בחרו ב-[צילום: Shutter btn function for movies/צילום: תפקוד לחצן תריס לווידאו].

 2. בחרו אפשרות.

  • Half-press/חצי לחיצה

   בחרו את הפונקציה שתבוצע בעת חצי לחיצה על כפתור הצילום.

  • Fully-press/לחיצה מלאה

   מוצגת כאשר בורר המצבים מוגדר במצב סרטי וידאו.

   בחרו את הפונקציה שתופעל בעת לחיצה מלאה על כפתור הצילום.

  כאשר האפשרות [Fully-press/לחיצה מלאה] מוגדרת במצב [Start/stop mov rec/התחל/הפסק וידיאו], ניתן להתחיל ולהפסיק הקלטת וידאו על ידי לחיצה על לחצן צילום הווידאו, על ידי לחיצה מלאה על כפתור הצילום, או באמצעות שימוש בשלט רחוק האלחוטי מדגם BR-E1 או במתג המרוחק מדגם RS-60E3 (שניהם נמכרים בנפרד).

הערה

 • אם ההגדרה של [Half-press/חצי לחיצה] היא במצב [Meter.+One-Shot AF/מדידה+One-Shot AF], היא תשתנה ל-[Meter.+ Servo AF/מדידה.+ Servo AF] אם תגדירו את [Movie rec. size/גודל וידאו מוק.] למצב [4K].