הנחיות כלליות לצילום תמונות סטילס

במהלך צילום

שימו לב

 • אל תכוונו את המצלמה לעבר מקור אור טבעי (כגון השמש) או מלאכותי חזק. פעולה זו עלולה לגרום נזק לחיישן התמונה או לרכיבים פנימיים אחרים של המצלמה.
 • איכות תמונה

 • בצילום במהירויות ISO גבוהות ייתכן שיופיעו בתמונה רעשים (כגון נקודות אור או פסים) או צבעים חריגים.
 • צילום בטמפרטורות גבוהות עלול לגרום לרעש ולצבעים חריגים בתמונה.
 • צילום תכוף לאורך זמן עלול לגרום לטמפרטורות פנימיות גבוהות ולהשפיע על איכות התמונה. כבו תמיד את המצלמה כאשר היא אינה בשימוש.
 • צילום בחשיפה גבוהה בזמן שהטמפרטורה הפנימית של המצלמה גבוהה עלול לגרום לירידה באיכות התמונה. הפסיקו לצלם והמתינו מספר דקות לפני שתצלמו שוב.
 • סמלים לבנים [אזהרת טמפרטורה לבנה] ואדומים [אזהרת טמפרטורה אדומה]

 • סמלים לבנים [אזהרת טמפרטורה לבנה] או אדומים [אזהרת טמפרטורה אדומה] מציינים שהטמפרטורה הפנימית של המצלמה גבוהה, וזאת כתוצאה מגורמים כגון צילום ממושך או שימוש במצלמה בסביבות חמות.
 • הסמל הלבן [אזהרת טמפרטורה לבנה] מציין שהאיכות של תמונות סטילס תיפגע. הפסיקו לצלם לזמן מה ואפשרו למצלמה להתקרר.
 • כאשר הסמל הלבן [אזהרת טמפרטורה לבנה] מוצג, מומלץ לצלם במהירויות ISO נמוכות ולא במהירויות גבוהות.
 • הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] מציין שהצילום ייפסק בקרוב באופן אוטומטי. לא ניתן יהיה להמשיך לצלם לפני שהמצלמה תתקרר מבפנים, ולכן יש להפסיק לצלם או לכבות את המצלמה לזמן מה כדי לאפשר לה להתקרר.
 • צילום ממושך בסביבות חמות יגרום לסמל הלבן [אזהרת טמפרטורה לבנה] או האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] להופיע מוקדם יותר. כבו תמיד את המצלמה כאשר היא אינה בשימוש.
 • אם הטמפרטורה הפנימית של המצלמה גבוהה, איכות התמונות שתצלמו במהירות ISO גבוהה או בחשיפה ארוכה עלולה לרדת עוד לפני שיופיע הסמל הלבן [אזהרת טמפרטורה לבנה].
 • תוצאות הצילום

 • בתצוגה מוגדלת, מהירות התריס וערך הצמצם יוצגו בכתום. צילום תמונות כאשר התצוגה מוגדלת עלול לגרום לחשיפה שונה מהצפוי. חזרו לתצוגה הרגילה לפני צילום התמונה.
 • גם תמונות שתצלמו כאשר התצוגה מוגדלת יצולמו באזור התמונה של התצוגה הרגילה.
 • תמונות ותצוגה

 • בתנאי תאורה חלשה או בהירה, ייתכן שהתמונה המוצגת לא תשקף את בהירות התמונה שצולמה.
 • בצילום בתאורה חלשה (גם במהירויות ISO נמוכות) ייתכן שיורגש יותר רעש בתמונה, אבל בתמונה עצמה יהיה פחות רעש מכיוון שאיכות התמונה בתצוגה על המסך שונה מזו של התמונה שצולמה.
 • המסך או ערך החשיפה עשויים להבהב אם מקור האור (התאורה) משתנה. במקרה כזה, הפסיקו לצלם באופן זמני והמשיכו תחת מקור האור שבו תשתמשו.
 • הפניית המצלמה לכיוון שונה עשויה למנוע לרגע תצוגה נכונה של בהירות. המתינו עד שרמת הבהירות תתייצב לפני הצילום.
 • אם קיים מקור אור בהיר מאוד בתמונה, ייתכן שהאזור הבהיר ייראה שחור על המסך. עם זאת, התמונה שצולמה בפועל תציג כראוי את האזור הבהיר.
 • בתאורה חלשה, הגדרות הבהירות [הגדרה: Screen brightness/הגדרה: בהירות מסך] או [הגדרה: Viewfinder brightness/הגדרה: בהירות עינית] עלולות לגרום לרעש או לצבעים חריגים בתמונות. עם זאת, הרעש או הצבעים החריגים לא יישמרו בתמונה המצולמת.
 • כשמגדילים את התמונה, חדות התמונה עשויה להיראות בולטת יותר מאשר בתמונה עצמה.
 • פונקציות בהתאמה אישית

 • חלק מהפונקציות המותאמות אישית אינן זמינות (להגדרות מסוימות אין השפעה).
 • עדשה

 • בשימוש בעדשות עם מתג IS במצב ON, וכאשר [IS mode/מצב IS] שב-[צילום: IS (Image Stabilizer) mode/צילום: מצב IS (מייצב תמונה)] מוגדר במצב [On/פועל], Image Stabilizer (מייצב תמונה) יפעל כל הזמן גם ללא חצי לחיצה על כפתור הצילום.

  Image Stabilizer (מייצב תמונה) צורך סוללה ועשוי להקטין את מספר התמונות שניתן לצלם בהתאם לתנאי הצילום. כאשר אין צורך בשימוש במייצב התמונה, כגון בעת שימוש בחצובה, מומלץ שמתג ייצוב התמונה יהיה במצב OFF.

 • עם עדשות EF, מיקוד שנקבע מראש במהלך הצילום זמין רק כאשר משתמשים בעדשות (סופר) טלפוטו המצוידות בפונקציה שהושקה החל מהמחצית השנייה של 2011.

הערה

 • ניתן להשתמש בכבל HDMI זמין מסחרית כדי להציג את התמונות בטלוויזיה (). שימו לב שלא יישמע צליל.

תצוגת מידע

לפרטים על הסמלים המוצגים עבור צילום תמונת סטילס, ראו מסך צילום תמונות סטילס.

הערה

 • כאשר הסמל [הדמיית חשיפה (מופעלת)] מוצג בלבן, התמונה מוצגת בבהירות הקרובה לתוצאת הצילום בפועל.
 • כאשר הסמל [הדמיית חשיפה (מופעלת)] מהבהב, התמונה מוצגת בבהירות שונה מתוצאת הצילום בפועל בגלל תנאי תאורה חלשה או בהירה. עם זאת, התמונה שתצולם בפועל תשקף את החשיפה שהוגדרה. שימו לב שייתכן שתראו על המסך יותר רעש מזה שבתמונה עצמה.
 • ייתכן שבהגדרות צילום מסוימות לא ניתן יהיה להציג הדמיית חשיפה. הסמל [הדמיית חשיפה (מופעלת)] וההיסטוגרמה יוצגו באפור. התמונה תוצג על המסך בבהירות רגילה. ייתכן שההיסטוגרמה לא תוצג כראוי בתנאי תאורה חלשה או בהירה.
 • תצוגת היסטוגרמה זמינה כאשר [צילום: Expo. simulation/צילום: סימולציית חשיפה] מוגדרת במצב [Enable/הפעלה] ().