הכנה ופעולות בסיסיות

פרק זה מתאר את שלבי ההכנה לפני תחילת הצילום ואת הפעולות הבסיסיות של המצלמה.