חיבור לטלפון חכם

ניתן לבצע את הפעולות הבאות לאחר ביצוע התאמה בין המצלמה לטלפון חכם תואם Bluetooth.

 • יצירת חיבור Wi-Fi באמצעות הטלפון החכם בלבד ().
 • יצירת חיבור Wi-Fi עם המצלמה גם כאשר היא כבויה ().
 • תמונות עם תיוג גאוגרפי באמצעות מידע GPS שנאסף על ידי הטלפון החכם ().
 • שליטה במצלמה מרחוק באמצעות טלפון חכם ().

לאחר חיבור המצלמה לטלפון חכם באמצעות Wi-Fi, תוכלו לבצע גם את הפעולות הבאות:

 • דפדוף ושמירת תמונות במצלמה באמצעות טלפון חכם ().
 • שליטה במצלמה מרחוק באמצעות טלפון חכם ().
 • שליחת תמונות מהמצלמה לטלפון חכם ().

הפעלת Bluetooth ו-Wi-Fi בטלפון חכם.

הפעלת Bluetooth ו-Wi-Fi ממסך ההגדרות של הטלפון החכם. שימו לב שלא ניתן לבצע התאמה עם המצלמה ממסך הגדרות ה-Bluetooth של הטלפון החכם.

הערה

התקנת Camera Connect בטלפון חכם

יש להתקין את האפליקציה הייעודית Camera Connect (ללא תשלום) בטלפון החכם עליו מותקנת מערכת ההפעלה Android או iOS.

 • השתמשו בגרסה העדכנית ביותר של מערכת ההפעלה של הטלפון החכם.
 • ניתן להתקין את Camera Connect מ-Google Play או מ-App Store. ניתן לגשת ל-Google Play או ל-App Store גם באמצעות קודי QR המופיעים לאחר התאמה או חיבור של המצלמה לטלפון חכם באמצעות Wi-Fi.

הערה

 • למידע על גרסאות מערכת ההפעלה ש-Camera Connect תומכת בהן, עיינו באתר ההורדות של Camera Connect.
 • ייתכן שהמסכים לדוגמה ופרטים אחרים המופיעים במדריך זה לא יהיו זהים לרכיבי ממשק המשתמש בפועל לאחר עדכונים של קושחת המצלמה או עדכוני גרסה ל-Camera Connect או למערכות ההפעלה Android או iOS.

חיבור לטלפון חכם תואם Bluetooth באמצעות Wi-Fi

 • שלבים במצלמה (1)

  1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

  2. בחרו ב-[טלפון חכםConnect to smartphone/טלפון חכםהתחבר לטלפון החכם].

  3. בחרו ב-[Add a device to connect to/הוסף התקן שאליו יבוצע חיבור].

  4. בחרו אפשרות.

   • אם Camera Connect כבר מותקנת, בחרו ב-[Do not display/אל תציג].
   • אם Camera Connect אינה מותקנת, בחרו ב-[Android] או [iOS], סרקו את קוד ה-QR באמצעות הטלפון החכם כדי לגשת ל-Google Play או ל-App Store והתקינו את Camera Connect.
  5. בחרו ב-[Pair via Bluetooth/שייך דרך Bluetooth].

   • לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להתחיל בביצוע ההתאמה.

   • כדי לבצע התאמה עם טלפון חכם שונה מזה שבוצעה עבורו התאמה בהתחלה, בחרו ב-[OK] במסך שמוצג לעיל.

 • שלבים בטלפון החכם (1)

  1. הפעילו את Camera Connect.

   • בחרו את המצלמה המיועדת להתאמה בהתאם להוראות האפליקציה.
 • שלבים במצלמה (2)

  1. בחרו ב-[OK].

  2. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

   • ההתאמה הושלמה והמצלמה מחוברת לטלפון החכם באמצעות Bluetooth.
   • כאשר מופיעה הודעה בטלפון החכם, השתמשו בטלפון החכם בהתאם להנחיות.

  שימו לב

  • לא ניתן לחבר את המצלמה לשני מכשירים או יותר בו-זמנית באמצעות Bluetooth. כדי לעבור לטלפון חכם אחר להתחבר באמצעות Bluetooth, ראו שינוי או מחיקה של הגדרות חיבור.
  • חיבור Bluetooth צורך סוללה גם לאחר כיבוי אוטומטי של המצלמה. זה עשוי לגרום לכך שרמת הסוללה תהיה נמוכה בעת השימוש במצלמה.
  • פתרון בעיות התאמה
  • לא ניתן לבצע התאמה עבור המצלמה אם בטלפון החכם קיימות רשומות התאמה עבור מצלמות שהותאמו בעבר. לפני שתנסו לבצע התאמה שוב, הסירו ממסך הגדרות ה-Bluetooth של הטלפון החכם שלכם את רשומות ההתאמה עבור המצלמות שהותאמו בעבר.

  הערה

  • לאחר יצירת חיבור Bluetooth, תוכלו לשלוח תמונות מהמצלמה לטלפון החכם ().
 • שלבים בטלפון החכם (2)

  1. הקישו על פונקציית Camera Connect.

   • לפרטים על פונקציות Camera Connect, ראו הפונקציות העיקריות של Camera Connect.
   • הקישו על פונקציה של Camera Connect כדי להפעיל חיבור Wi-Fi.
   • לאחר יצירת חיבור Wi-Fi, המסך של הפונקציה שנבחרה ייפתח.
   • הכיתוב [טלפון חכם‎Wi-Fi on/‏טלפון חכםWi-Fi פועלת] יוצג במסך המצלמה.
 • חיבור ה-Wi-Fi לטלפון חכם תואם Bluetooth הושלם כעת.

  • כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi, ראו ניתוק חיבורי Wi-Fi.
  • ניתוק חיבור ה-Wi-Fi יעביר את המצלמה לחיבור Bluetooth.
  • כדי להתחבר מחדש באמצעות Wi-Fi, הפעילו את Camera Connect והקישו על הפונקציה שתרצו להשתמש בה.
 • מסך [טלפון חכם‎Wi-Fi on/‏טלפון חכםWi-Fi פועלת]

  • Disconnect,exit/התנתק,יציאה

   • ניתוק חיבור ה-Wi-Fi.
  • Confirm set./אשר הגדרה

   • ניתן לבדוק את ההגדרות.
  • Error details/פרטי שגיאה

   • כאשר מתרחשת שגיאת חיבור Wi-Fi, ניתן לבדוק את פרטי השגיאה.

הפונקציות העיקריות של Camera Connect

Images on camera/תמונות במצלמה

Remote live view shooting/צילום חי מרחוק

 • צילום מרחוק תוך כדי צפייה בתמונה חיה בטלפון חכם.

Auto transfer/העברה אוטומטית

 • התאמת ההגדרות של המצלמה והאפליקציה להעברה אוטומטית של הצילומים שלכם ().

Bluetooth remote controller/שלט Bluetooth לשליטה מרחוק

 • שליטה מרחוק על המצלמה מטלפון חכם שמותאם באמצעות Bluetooth. (האפשרות אינה זמינה בעת חיבור באמצעות Wi-Fi).
 • הכיבוי האוטומטי מושבת בעת שימוש בתכונת השלט הרחוק של Bluetooth.

Camera settings/הגדרות מצלמה

 • שינוי הגדרות המצלמה.

ניתן לבדוק פונקציות אחרות מהמסך הראשי של Camera Connect.

שמירה על חיבור Wi-Fi כאשר המצלמה כבויה

גם כאשר מתג ההפעלה של המצלמה במצב כיבוי, כל עוד היא מותאמת לטלפון חכם באמצעות Bluetooth, ניתן להשתמש בטלפון החכם כדי להתחבר למצלמה באמצעות Wi-Fi ולדפדף בתמונות או לבצע פעולות אחרות.

אם אתם מעדיפים שלא לאפשר חיבור למצלמה באמצעות Wi-Fi למצלמה כאשר היא כבויה, תוכלו להגדיר את [Airplane mode/מצב טיסה] במצב [On/פועל] או להגדיר את [Bluetooth settings/הגדרות Bluetooth] במצב [Disable/הפסקה].

שימו לב

 • לא ניתן יהיה להשתמש בפונקציה זו לאחר אתחול ההגדרות האלחוטיות או לאחר מחיקת פרטי החיבור של הטלפון החכם.

ביטול ההתאמה

ניתן לבטל התאמה לטלפון חכם באופן הבא:

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו ב-[טלפון חכםConnect to smartphone/טלפון חכםהתחבר לטלפון החכם].

  • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
 3. בחרו ב-[Edit/delete device/ערוך/מחק התקן].

 4. בחרו את הטלפון החכם שתרצו לבטל את ההתאמה איתו.

  • הטלפונים החכמים שהמצלמה מותאמת אליהם כרגע מסומנים ב-[Bluetooth].
 5. בחרו ב-[Delete connection information/מחק מידע חיבור].

 6. בחרו ב-[OK].

 7. נקו את פרטי המצלמה בטלפון החכם.

  • בתפריט הגדרות Bluetooth של הטלפון החכם, נקו את פרטי המצלמה הרשומים בטלפון החכם.

חיבור Wi-Fi ללא שימוש ב-Bluetooth

 • שלבים במצלמה (1)

  1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

  2. בחרו ב-[טלפון חכםConnect to smartphone/טלפון חכםהתחבר לטלפון החכם].

   • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
  3. בחרו ב-[Add a device to connect to/הוסף התקן שאליו יבוצע חיבור].

  4. בחרו אפשרות.

   • אם Camera Connect כבר מותקנת, בחרו ב-[Do not display/אל תציג].
  5. בחרו ב-[Connect via Wi-Fi/התחבר דרך Wi-Fi].

  6. בדקו שה-SSID (שם הרשת) והסיסמה נכונים.

   • בדקו שה-SSID (1) והPassword/סיסמה (2) שמוצגים במסך המצלמה נכונים.
   • לא מוצגת סיסמה ואין צורך להזין סיסמה אם ב-[Password/סיסמה] הגדרתם את [None/ללא] במצב [Wi-Fi settings/הגדרות Wi-Fi] ().

  הערה

  • על ידי בחירה ב-[Switch network/החלף רשת] בשלב 6, ניתן ליצור חיבור Wi-Fi דרך נקודת גישה ().
 • שלבים בטלפון חכם

  1. הפעילו את הטלפון החכם כדי ליצור חיבור Wi-Fi.

   מסך של טלפון חכם (לדוגמה)

   • הפעילו את ה-Wi-Fi של הטלפון החכם ולאחר מכן לחצו על ה-SSID (שם הרשת) שסומן בשלב 6 בסעיף שלבים במצלמה (1).
   • בשדה 'סיסמה', הזינו את הסיסמה שבדקתם בשלב 6 של סעיף שלבים במצלמה (1).
  2. הפעילו את Camera Connect ובצעו התאמה עם המצלמה.

 • שלבים במצלמה (2)

  1. בחרו ב-[OK].

חיבור ה-Wi-Fi לטלפון החכם הושלם כעת.

הערה

 • כאשר המצלמה מחוברת ל-Wi-Fi, ניתן לשלוח תמונות לטלפון חכם ממסך השליטה המהירה תוך כדי צפייה בתמונות ().

העברת תמונה באופן אוטומטי במהלך הצילום

ניתן לשלוח את התמונות שלכם באופן אוטומטי לטלפון חכם. לפני ביצוע השלבים הבאים, ודאו שהמצלמה והטלפון החכם מחוברים באמצעות Wi-Fi.

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi settings/הגדרות אלחוטיות: הגדרות Wi-Fi].

 2. בחרו ב-[Send to smartphone after shot/שלח לטלפון החכם לאחר הצילום].

 3. הגדירו את [Auto send/שליחה אוטומטית] במצב [Enable/הפעלה].

 4. הגדירו את [Size to send/גודל לשליחה].

 5. צלמו את התמונה.

שליחת תמונות מהמצלמה לטלפון חכם

ניתן לשלוח תמונות מהמצלמה לטלפון חכם בעת שהמצלמה מותאמת באמצעות Bluetooth (במכשירי Android בלבד) או מחוברת באמצעות Wi-Fi.

 1. עברו למצב צפייה.

 2. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 3. בחרו ב-[טלפון חכם Send images to smartphone/טלפון חכם שלח תמונות לטלפון חכם].

  • אם אתם מבצעים את השלב הזה בזמן שהמצלמה מחוברת באמצעות Bluetooth, תוצג הודעה בנוגע לכך והחיבור יוחלף לחיבור Wi-Fi.
 4. בחרו באפשרות שליחה ושלחו את התמונות.

(1) שליחת תמונה אחת בכל פעם

 1. בחרו את התמונה שתרצו לשלוח.

  • השתמשו בגלגל גלגל או בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה שתרצו לשלוח, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונה מתצוגת אינדקס, לחצו על הלחצן אינדקס.
 2. בחרו ב-[Send img shown/שלח תמ. מוצגות].

  • ב-[Size to send/גודל לשליחה], ניתן לבחור את גודל התמונה שתישלח.
  • בעת שליחת סרטי וידאו, ניתן לבחור את איכות התמונה של הווידאו שיישלח ב-[Quality to send/איכות לשליחה].

(2) שליחת מספר תמונות לפי בחירה

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send selected/שלח נבחרות].

 3. בחרו את התמונות שתרצו לשלוח.

  • השתמשו בגלגל גלגל או בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה שתרצו לשלוח, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • ניתן ללחוץ על הלחצן אינדקס כדי לבחור את התמונות מתצוגה של 3 תמונות במסך. לחזרה לתצוגת תמונה יחידה, לחצו על הלחצן הגדלה.
  • לאחר בחירת התמונות לשליחה, לחצו על הלחצן MENU.

   כאשר מוצגת הודעה, בחרו ב-[OK].

 4. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.

  • בשליחת סרטי וידאו, בחרו את איכות התמונה ב-[Quality to send/איכות לשליחה].

 5. בחרו ב-[Send/שלח].

(3) שליחת טווח תמונות מוגדר

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send range/שלח טווח].

 3. בחרו את טווח התמונות.

  • בחרו את התמונה הראשונה (נקודת ההתחלה).
  • לאחר מכן, בחרו את התמונה האחרונה (נקודת הסיום). הסימון [סימון] יתווסף לכל התמונות בטווח שבין התמונה הראשונה לאחרונה.
  • כדי לבטל את הבחירה, חזרו על שלב זה.
  • כדי לשנות את מספר התמונות המוצגות בתצוגת אינדקס, לחצו על הלחצן אינדקס או הגדלה/הקטנה.
 4. אשרו את הטווח.

  • לחצו על הלחצן MENU.

   כאשר מוצגת הודעה, בחרו ב-[OK].

 5. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.

  • בשליחת סרטי וידאו, בחרו את איכות התמונה ב-[Quality to send/איכות לשליחה].
 6. בחרו ב-[Send/שלח].

(4) שליחת כל התמונות בכרטיס

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send all card/שלח הכל מכרטיס].

 3. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.

  • בשליחת סרטי וידאו, בחרו את איכות התמונה ב-[Quality to send/איכות לשליחה].
 4. בחרו ב-[Send/שלח].

(5) שליחת תמונות בהתאם לתנאי חיפוש

שליחת כל התמונות התואמות לתנאי החיפוש שהוגדרו ב-[Set image search conditions/קבע את תנאי חיפוש התמונות] בבת אחת. לפרטים על [Set image search conditions/קבע את תנאי חיפוש התמונות] ראו הגדרת תנאי חיפוש תמונות.

 1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 2. בחרו ב-[Send all found/שלח כל שנמצאו].

 3. בחרו ב-[Size to send/גודל לשליחה].

  • במסך שיופיע, בחרו את גודל התמונה.

  • בשליחת סרטי וידאו, בחרו את איכות התמונה ב-[Quality to send/איכות לשליחה].
 4. בחרו ב-[Send/שלח].

סיום העברת תמונה

שימו לב

 • במהלך העברת תמונה, לא ניתן לצלם תמונה גם אם לוחצים על כפתור הצילום של המצלמה.

הערה

 • ניתן לבטל את העברת התמונה על ידי בחירה ב-[Cancel/ביטול] במהלך ההעברה.
 • ניתן לבחור עד 999 קבצים בכל פעם.
 • כאשר נוצר חיבור Wi-Fi בטלפון החכם, מומלץ לכבות את פונקציית החיסכון בחשמל.
 • בחירת גודל מוקטן עבור תמונות סטילס תחול על כל תמונות הסטילס שנשלחות באותו זמן. שימו לב שתמונות סטילס בגודל קטן 2 אינן מוקטנות.
 • רמת דחיסת הווידאו שנבחרה תחול על כל סרטי הווידאו שנשלחים באותו זמן.
 • כאשר המצלמה מופעלת באמצעות סוללה, ודאו שהיא טעונה במלואה.

ניתוק חיבורי Wi-Fi

במסך [טלפון חכם‎Wi-Fi on/‏טלפון חכםWi-Fi פועלת], בחרו ב-[Disconnect,exit/התנתק,יציאה].

 • אם המסך [טלפון חכם‎Wi-Fi on/‏טלפון חכםWi-Fi פועלת] אינו מופיע, בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].
 • בחרו ב-[Disconnect,exit/התנתק,יציאה], ולאחר מכן ב-[OK] במסך האישור.

הגדרות המאפשרות לצפות בתמונות מטלפונים חכמים

ניתן לבחור תמונות רק לאחר ניתוק ה-Wi-Fi.

 1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Wi-Fi/Bluetooth connection/הגדרות אלחוטיות: חיבור Wi-Fi/Bluetooth].

 2. בחרו ב-[Connect to smartphone/התחבר לטלפון החכם].

  • אם ההיסטוריה () מוצגת, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לעבור בין המסכים.
 3. בחרו ב-[Edit/delete device/ערוך/מחק התקן].

 4. בחרו טלפון חכם.

  • בחרו את שם הטלפון החכם שתרצו לאפשר לצפות באמצעותו בתמונות.
 5. בחרו ב-[Viewable imgs/תמונות להצגה].

 6. בחרו אפשרות.

  • בחרו ב-[OK] כדי לעבור למסך ההגדרות.

  [All images/כל התמונות]

  • כל התמונות המאוחסנות בכרטיס הופכות לניתנות לצפייה.

  [Images from past days/תמונות מימים אחרונים]

  • בחרו תמונות שיהיו ניתנות לצפייה על בסיס תאריך הצילום. ניתן לבחור תמונות שצולמו עד לפני תשעה ימים.
  • בבחירה ב-[Images shot in past days/תמונות שצולמו בימים האחרונים], תמונות שצולמו עד לפני מספר הימים שהוגדר לפני התאריך הנוכחי יהיו ניתנות לצפייה. לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור את מספר הימים, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לאשר את הבחירה.
  • לחיצה על [OK] תגדיר את התמונות הניתנות לצפייה.

  שימו לב

  • אם ההגדרה של [Viewable imgs/תמונות להצגה] שונה מ-[All images/כל התמונות], לא ניתן לצלם מרחוק.

  [Select by rating/בחירה לפי דירוג]

  • בחרו תמונות שיהיו ניתנות לצפייה על בסיס דירוג שניתן (או לא ניתן) או לפי סוג הדירוג.
  • בחירה בסוג הדירוג תגדיר את התמונות הניתנות לצפייה.

  [File number range/טווח מספרי קבצים] (בחרו טווח)

  • בחרו בתמונה הראשונה והאחרונה מתוך תמונות המסודרות לפי מספר קובץ כדי להגדיר את התמונות הניתנות לצפייה.

   1. לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי להציג את מסך בחירת התמונות. כדי לבחור תמונות, השתמשו בגלגל גלגל או בלחצנים שמאלהימינה.

    כדי לבחור תמונה מתצוגת אינדקס, לחצו על הלחצן אינדקס.

   2. בחרו את התמונה הראשונה בטווח (נקודת התחלה) (1).
   3. לחצו על הלחצן ימינה ובחרו בתמונה האחרונה בטווח (נקודת סיום) (2).
   4. בחרו ב-[OK].

שימו לב

 • במקרה של ניתוק חיבור ה-Wi-Fi תוך כדי הקלטת וידאו מרחוק, יתרחשו הדברים הבאים:

  • כל הקלטת וידאו המתבצעת במצב הקלטת וידאו תימשך.
  • כל הקלטת וידאו המתבצעת במצב צילום תמונות סטילס תסתיים.
 • פונקציות מסוימות אינן זמינות בעת חיבור לטלפון חכם באמצעות Wi-Fi.
 • בצילום מרחוק, מהירות המיקוד האוטומטי עשויה להיות איטית יותר.
 • בהתאם למצב התקשורת, תצוגת התמונה או תזמון שחרור התריס עשויים להתעכב.
 • במהלך שמירת תמונות בטלפון חכם, לא ניתן יהיה לצלם תמונה גם בעת לחיצה על כפתור הצילום של המצלמה. כמו כן, מסך המצלמה עשוי לכבות.

הערה

 • כאשר נוצר חיבור Wi-Fi בטלפון החכם, מומלץ לכבות את פונקציית החיסכון בחשמל.