צילום בשלט רחוק

ניתן לצלם בשלט רחוק עם שלט רחוק אלחוטי BR-E1 או מתג מרוחק RS-60E3 (עם חיבור Bluetooth וחיבור קווי, בהתאמה; נמכרים בנפרד).

שלט רחוק אלחוטי BR-E1

מאפשר צילום מרחוק ממרחק של עד 5 מטרים מהמצלמה. לאחר התאמת המצלמה לשלט הרחוק BR-E1 (), הגדירו את מצב הצילום הממונע ל-[10 שנ' טיימר עצמי/שלט רחוק] ().

לקבלת הוראות הפעלה, עיינו בהוראות השימוש BR-E1.

הערה

  • זמן הכיבוי האוטומטי עשוי להתארך כאשר המצלמה מוגדרת לצילום עם שלט רחוק.
  • ניתן להשתמש בשלט הרחוק BR-E1 גם עבור הקלטת וידאו ().

מתג מרוחק RS-60E3

לאחר החיבור למצלמה, המתג מאפשר לכם לצלם מרחוק באמצעות חיבור קווי.

לקבלת הוראות הפעלה, עיינו בהוראות השימוש RS-60E3.

  1. סגרו את מכסה החיבורים.

  2. חברו את התקע למחבר השלט הרחוק.