הגדרת פונקציות המבזק

ניתן להגדיר פונקציות של המבזק המובנה או של מבזק Speedlite חיצוני מסדרת EL/EX ממסכי התפריט במצלמה.

לפני הגדרת פונקציות של מבזקי Speedlite חיצוניים, חברו את ה-Speedlite והפעילו אותו.

לפרטים על פונקציות חיצוניות של Speedlite, עיינו בהוראות השימוש של Speedlite.

 1. בחרו ב-[צילום: Flash control/צילום: בקרת מבזק].

 2. בחרו אפשרות.

צילום עם מבזק

 • הגדירו את [הבזקה אוטומטית] (במצבי אזור בסיס או P) כדי שהמבזק יבזיק באפן אוטומטי בהתאם לתנאי הצילום.
 • הגדירו את [הבזק] כדי שהמבזק יבזיק בכל צילום.
 • בחרו ב-[מבזק כבוי] (במצבי אזור יצירתי) כדי להשאיר את המבזק כבוי, או אם תשתמשו באלומת העזר למיקוד אוטומטי.

מדידת מבזק E-TTL II

 • הגדירו למצב [Eval (FacePrty)/‏מקורב (ע.פנים)] עבור מדידת מבזק המתאימה לצילום של אנשים.
 • הגדירו למצב [Evaluative/מדידה מקורבת] עבור מדידת מבזק המתאימה לצילום רציף.
 • אם תגדירו את [Average/ממוצע], חשיפת המבזק תהיה ממוצעת לאורך כל הסצנה הנמדדת.

שימו לב

 • גם אם הגדרתם את [Eval (FacePrty)/‏מקורב (ע.פנים)], ייתכן שנושאי צילום/תנאי צילום מסוימים יגרמו לכך שהתוצאה תהיה שונה מהצפוי.

הפחתת עיניים אדומות

הגדירו למצב [Enable/הפעלה] כדי להפחית עיניים אדומות על ידי הפעלת הנורה להפחתת עיניים אדומות לפני ההבזק של המבזק.

סנכרון איטי

ניתן להגדיר את מהירות הסנכרון של המבזק עבור צילום עם מבזק במצבי Av ו-P.

 • [1/250-1/30 שניות אוטומטי] ‎1/250-30sec. auto/‏1/250-30 שנ. אוטומטי

  מהירות סנכרון המבזק מוגדרת באופן אוטומטי בטווח של 1/250 שניות עד 30 שניות כדי להתאים לבהירות הסצנה. צילום בסנכרון איטי מיועד למקומות עם תאורה חלשה (בתנאי צילום מסוימים), ומהירות התריס יורדת באופן אוטומטי.

 • [1/250-1/60 שניות אוטומטי] ‎1/250-1/60sec. auto/‏1/250-1/60 שנ. אוטומטי

  מונע הגדרה אוטומטית של מהירות תריס איטית בתנאי תאורה חלשה. הוא יעיל למניעת טשטוש נושא הצילום ורעידות של המצלמה. האור מהמבזק מספק חשיפה רגיל עבור נושאי הצילום, אך שימו לב שהרקע עשוי להיות כהה.

 • [1/250 שניות (קבועה)] 1/250 sec. (fixed)/‏1/250 שנ. (קבוע)

  מהירות התריס קבועה ב-1/250 שניות, מה שמסייע טוב יותר במניעת טשטוש נושא הצילום ורעידת המצלמה בהשוואה לאפשרות [‎1/250-1/60sec. auto/‏1/250-1/60 שנ. אוטומטי]. עם זאת, בתאורה חלשה, הרקע של נושא הצילום ייראה כהה יותר בהשוואה ל [‎1/250-1/60sec. auto/‏1/250-1/60 שנ. אוטומטי].

שימו לב

 • כדי להשתמש בצילום בסנכרון איטי במצב Av/P הגדירו את [‎1/250-30sec. auto/‏1/250-30 שנ. אוטומטי].

הגדרות פונקציית המבזק המובנה

Flash mode/מצב מבזק

הגדירו את [E-TTL II] כדי לצלם במצב המבזק האוטומטי לחלוטין E-TTL II/E-TTL.

הגדירו את [Manual flash/מבזק ידני] כדי להגדיר את פלט המבזק המועדף עליכם ב-[flash output/עוצמת מבזק ].

 • זמין רק במצב Tv/Av/M.

Shutter sync./סנכרון תריס

לצילום רגיל, הגדירו את [1st curtain/מסך ראשון] כדי שהמבזק יבזיק מייד לאחר תחילת הצילום.

הגדירו את האפשרות [2nd curtain/מסך שני] והשתמשו במהירויות תריס נמוכות כדי לצלם תמונות במראה טבעי עם שובלי תנועה של נושא הצילום, כגון פנסי רכבים.

שימו לב

 • בעת צילום עם [2nd curtain/מסך שני], הגדירו מהירות תריס של 1/60 שניות או פחות. במהירויות תריס של יותר מ-1/60 שניות, המצלמה משתמשת באופן אוטומטי בסנכרון הווילון הראשון גם אם מוגדר [2nd curtain/מסך שני].

exp. comp./פיצוי חשיפה

בצילום עם מבזק, כאשר בהירות הנושא שונה מזו הרצויה לכם (וברצונכם להתאים את פלט המבזק) תוכלו להגדיר את פיצוי החשיפה של המבזק. ניתן להגדיר פיצוי חשיפה למבזק של עד ±2 עצירות במרווחים של 1/3 עצירה.

 1. בחרו ב-[exp. comp./פיצוי חשיפה ].

 2. הגדירו את כמות הפיצוי.

  • אם החשיפה כהה מדי, לחצו על הלחצן ימינה (לחשיפה מוגברת).
  • אם החשיפה בהירה מדי, לחצו על הלחצן שמאלה (לחשיפה נמוכה יותר).
  • לאחר הצילום, בטלו את פיצוי החשיפה למבזק על ידי הגדרתו בחזרה ל-0.

שימו לב

 • הגדרת [צילום: Auto Lighting Optimizer/צילום: ממטב תאורה אוטומטי] () למצב שונה מ[Disable/הפסקה] עלולה לגרום לתמונות להיראות בהירות גם אם תגדירו למבזק פיצוי חשיפה שלילי כדי להשיג חשיפה כהה יותר.
 • אם פיצוי החשיפה למבזק מוגדר באמצעות Speedlite (נמכר בנפרד, ), לא ניתן להגדיר את פיצוי החשיפה למבזק באמצעות המצלמה (לחצן שליטה מהירה או הגדרת פונקציית מבזק חיצוני). שימו לב שהגדרת ה-Speedlite עוקפת את זו של המצלמה אם הן מוגדרות בו זמנית.

הערה

 • כמות פיצוי החשיפה נשמרת גם לאחר העברת מתג ההפעלה למצב כיבוי.

הגדרות פונקציית מבזק חיצונית

המידע המוצג על המסך, מיקום התצוגה והאפשרויות הזמינות משתנים בהתאם לדגם ה-Speedlite, הגדרות הפונקציה המותאמת אישית שלו, מצב המבזק וגורמים נוספים. לפרטים על הפונקציות של המבזק שלכם, עיינו בהוראות השימוש שלו.

מסך לדוגמה

 1. (1) Flash mode/מצב מבזק
 2. (2) Wireless functions/תפקודי אלחוט/Firing ratio control/בקרת יחס הפעלה
 3. (3) Flash zoom/מיקוד מבזק (טווח הכיסוי של המבזק)
 1. (4) Shutter synchronization/סנכרון תריס
 2. (5) Flash exposure compensation/פיצוי חשיפת מבזק
 3. (6) Flash exposure bracketing/חשיפה הדרגתית למבזק

שימו לב

 • בשימוש במבזקי Speedlite מסדרת EX שאינם תואמים להגדרות פונקציית המבזק הפונקציות יהיו מוגבלות.

Flash mode/מצב מבזק

ניתן לבחור את מצב המבזק שיתאים לצילום של המבזק הרצוי.

 • [E-TTL II] הוא המצב הרגיל של מבזקי Speedlite מסדרת EL/EX התומכים בצילום מבזק בחשיפה אוטומטית.
 • [Manual flash/מבזק ידני] מיועד להגדרה ידנית של [Flash output/עוצמת מבזק] של ה-Speedlite.
 • [CSP] (Continuous shooting priority mode/מצב עדיפות צילום רציף) זמין בעת שימוש ב-Speedlite תואם. מצב זה מפחית אוטומטית את פלט המבזק בעצירה אחת ומגביר את מהירות ה-ISO בעצירה אחת. שימושי בצילום רציף, ועוזר לחסוך בסוללת המבזק.
 • למידע על מצבי מבזק אחרים, עיינו בהוראות השימוש של ה-Speedlite עבור מצב המבזק המתאים.

שימו לב

 • התאימו את פיצוי חשיפה לפי הצורך במקרה של חשיפת יתר כתוצאה מצילום עם מבזק עם [CSP] במצב Tv או M.

הערה

 • בעת שימוש ב-[CSP], מהירות ה-ISO מוגדרת אוטומטית במצב [Auto/אוט.].

Wireless functions/תפקודי אלחוט

ניתן להשתמש בשידור רדיו או אופטי אלחוטי כדי לצלם באופן אלחוטי עם הבזקים מרובים.

לפרטים על מבזק אלחוטי, עיינו בהוראות השימוש של Speedlite המתאים לצילום עם מבזק אלחוטי.

Firing ratio control/בקרת יחס הפעלה

בעת שימוש במבזק מאקרו, ניתן להגדיר את בקרת יחס ההבזק.

לפרטים על בקרת יחס ההבזק, עיינו בהוראות השימוש של מבזק המאקרו.

Flash zoom/מיקוד מבזק (טווח הכיסוי של המבזק)

בשימוש במבזקי Speedlite עם ראש מבזק בעל יכולת זום, ניתן להגדיר את טווח הכיסוי של המבזק.

Shutter synchronization/סנכרון תריס

לצילום רגיל, הגדירו את האפשרות [First-curtain synchronization/סנכרון מסך ראשון] כדי שהמבזק יבזיק מייד לאחר תחילת הצילום. הגדירו את האפשרות [Second-curtain synchronization/סנכרון מסך שני] והשתמשו במהירויות תריס נמוכות כדי לצלם תמונות במראה טבעי עם שובלי תנועה של נושא הצילום, כגון פנסי רכבים.

הגדירו את האפשרות [High-speed synchronization/סנכרון במהירות גבוהה] כדי לצלם עם מבזק במהירויות תריס גבוהות יותר ממהירות התריס המרבית של סנכרון המבזק. מצב זה יעיל, למשל, בצילום עם צמצם פתוח במצב Av כדי לטשטש את הרקע מאחורי נושאי צילום בחוץ באור יום.

שימו לב

 • בעת צילום עם [Second-curtain synchronization/סנכרון מסך שני], הגדירו מהירות תריס של 1/60 שניות או פחות. במהירויות תריס של יותר מ-1/60 שניות, המצלמה משתמשת באופן אוטומטי בסנכרון הווילון הראשון גם אם מוגדר [Second-curtain synchronization/סנכרון מסך שני].

Flash exposure compensation/פיצוי חשיפת מבזק

בדומה להתאמה של פיצוי החשיפה, ניתן גם להתאים את פלט המבזק עבור מבזקי Speedlite חיצוניים.

שימו לב

 • אם פיצוי החשיפה למבזק מוגדר באמצעות Speedlite, לא ניתן להגדיר את פיצוי החשיפה למבזק באמצעות המצלמה. שימו לב שהגדרת ה-Speedlite עוקפת את זו של המצלמה אם הן מוגדרות בו זמנית.

Flash exposure bracketing/חשיפה הדרגתית למבזק

מבזקי Speedlite המצוידים בסוגר חשיפת מבזק (FEB) יכולים לשנות את פלט המבזק החיצוני באופן אוטומטי בעת צילום של שלוש תמונות בבת אחת.

הגדרות פונקציה מותאמת אישית של מבזק חיצוני

לפרטים על הפונקציות המותאמות אישית של ה-Speedlite החיצוני, עיינו בהוראות השימוש של ה-Speedlite.

שימו לב

 • עם Speedlite מסדרת EL/EX, ה-Speedlite יבזיק תמיד בפלט מלא אם הפונקציה המותאמת אישית [Flash metering mode/מצב מדידת מבזק] מוגדרת במצב [1:TTL] (מבזק אוטומטי).
 • לא ניתן להגדיר או לבטל את הפונקציות המותאמות אישית (P.Fn) של ה-Speedlite ממסך [צילום: External flash func. setting/צילום: הגדרות תפקוד מבזק חיצוני] של המצלמה. יש להגדיר אותן ישירות מה-Speedlite.

ניקוי הגדרות פונקציות המבזק/הגדרות C.Fn

 1. בחרו ב-[Clear settings/נקה הגדרות].

 2. בחרו את ההגדרות שברצונכם לנקות.

  • בחרו ב-[Clear built-in flash set./נקה הגדרות מבזק מובנה], [Clear external flash set./‏נקה הגדרות מבזק חיצוני], או [Clear ext. flash C.Fn set./‏נקה הגדרת C.Fn של מבזק חיצוני].
  • בחרו ב-[OK] במסך האישור כדי לנקות את כל הגדרות המבזק או הגדרות הפונקציה המותאמת אישית.