צפייה בתמונות

תצוגת תמונה יחידה

 1. עברו למצב צפייה.

  • לחצו על הלחצן צפייה.
  • המצלמה מציגה את התמונה האחרונה שצולמה או נצפתה.
 2. דפדוף בתמונות.

  • כדי להתחיל לצפות מהתמונה האחרונה, לחצו על הלחצן שמאלה. כדי להתחיל לצפות מהתמונה הראשונה שצולמה, לחצו על הלחצן ימינה.
  • התצוגה משתנה בכל פעם שתלחצו על הלחצן INFO.

  אין מידע

  תצוגת מידע בסיסי

  הצגת מידע על צילום

 3. יציאה מצפייה בתמונות.

  • לחצו על הלחצן צפייה כדי לצאת ממצב צפייה בתמונות ולחזור למצב המתנה לצילום.

הערה

 • בתמונות RAW‏ שצולמו כאשר יחס התצוגה שמוגדר ב-[צילום: Still img aspect ratio/יחס אורך/צילום: רוחב] שונה מ-[3:2] יופיעו קווים המציינים את אזור התמונה ().
 • אם הגדרתם תנאי חיפוש ב-[צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] (), המצלמה תציג רק את התמונות שנמצאו בחיפוש.

הצגת מידע על צילום

כאשר מסך מידע הצילום מוצג (), ניתן ללחוץ על הלחצן INFO כדי לשנות את המידע המוצג בתחתית המסך. ניתן להתאים אישית את המידע המוצג במסך זה גם באזור [צפייה: Playback information display/צפייה: הצגת פרטי הצגה] ().