תיקון עיניים אדומות

תיקון אוטומטי של עיניים אדומות בחלקים הרלוונטיים בתמונה. ניתן לשמור את התמונה כקובץ נפרד.

  1. בחרו ב-[צפייה: Red-eye correction/צפייה: תיקון עיניים אדומות].

  2. בחרו תמונה באמצעות הלחצנים שמאלהימינה.

    • לאחר בחירת תמונה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
    • מסביב לאזורים שתוקנו בתמונה מופיעות מסגרות לבנות.
  3. בחרו ב-[OK].

    • התמונה נשמרת כקובץ נפרד.

שימו לב

  • ייתכן שתמונות מסוימות לא יתוקנו במדויק.