איפוס הגדרות תקשורת

ניתן למחוק את כל הגדרות התקשורת האלחוטית. על ידי מחיקת הגדרות התקשורת האלחוטית, ניתן למנוע את חשיפת המידע שלהן כאשר אתם משאילים או נותנים את המצלמה שלכם לאנשים אחרים.

  1. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: Reset communication settings/הגדרות אלחוטיות: אפס הגדרות תקשורת].

  2. בחרו ב-[OK].

שימו לב

  • אם ביצעתם התאמה בין המצלמה והטלפון החכם, עברו למסך הגדרות ה-Bluetooth של הטלפון החכם ומחקו את פרטי החיבור של המצלמה שעבורה שחזרתם את הגדרות ברירת המחדל של התקשורת האלחוטית.

הערה

  • ניתן לנקות את כל הגדרות התקשורת האלחוטית על ידי בחירה ב-[Communication settings/הגדרות תקשורת] עבור [Other settings/הגדרות אחרות] ב-[הגדרה: Reset camera/הגדרה: אפס מצלמה].