צפייה

פרק זה עוסק בנושאים הקשורים לצפייה בתמונות סטילס וסרטי וידאו שצולמו/הוקלטו, וכן באפשרויות התפריט של לשונית הצפייה ([צפייה]).

שימו לב

  • ייתכן שלא ניתן יהיה להציג או לבחור במצלמה זו תמונות שצולמו במצלמות אחרות, או שצולמו במצלמה זו אך נערכו במחשב או ששמן השתנה.
  • ייתכן שלא ניתן יהיה להציג תמונות שלא ניתן לצפות בהן במהלך הפעלה.