הקלטת שמע

ניתן להקליט וידאו עם שמע באמצעות המיקרופון המובנה או החיצוני. ניתן גם להתאים באופן חופשי את רמת הקלטת השמע.

השתמשו ב-[צילום: Sound rec./צילום: הקלטת שמע] כדי להגדיר פונקציות הקלטת שמע.

שימו לב

 • ייתכן שצלילים הנובעים מפעולות של ה-Wi-Fi יוקלטו באמצעות מיקרופונים מובנים או חיצוניים. לא מומלץ להשתמש בפונקציה האלחוטית במהלך הקלטת שמע.
 • בעת חיבור מיקרופון חיצוני למצלמה, ודאו שהתקע הוכנס במלואו.
 • המיקרופון המובנה של המצלמה יקליט גם צלילים מכניים של מנגנון העדשה או צלילים של המצלמה/עדשה כאשר מתבצע מיקוד אוטומטי או כאשר נעשה שימוש במצלמה במהלך הקלטת וידאו. במקרה כזה, ניתן להפחית את עוצמת הקול של צלילים אלה באמצעות שימוש במיקרופון חיצוני. אם הצלילים מפריעים מדי גם במיקרופון חיצוני, ייתכן שמומלץ להוציא את המיקרופון מהמצלמה ולמקם אותו הרחק מהמצלמה ומהעדשה.
 • אין לחבר לחיבור כניסת המיקרופון החיצוני של המצלמה התקנים אחרים מלבד מיקרופון חיצוני.

הערה

 • במצבי אזור בסיסי, ההגדרות הזמינות עבור [Sound recording/הקלטת שמע] הן [On/פועל] ו-[Off/כבוי]. הגדירו את [On/פועל] כדי לכוונן אוטומטית את רמת ההקלטה.
 • שמע מהמצלמה משודר לטלוויזיה בעת חיבור המצלמה לטלוויזיה ב-HDMI, למעט אם [Sound rec./הקלטת שמע] מוגדרת במצב [Disable/הפסקה].
 • השמע מוקלט בקצב דגימה של ‏16‎-bit‎/48‎ kHz.

הקלטת שמע/רמת הקלטת שמע

 • Auto/אוט.

  רמת הקלטת השמע מותאמת באופן אוטומטי. בקרת הרמה האוטומטית מופעלת אוטומטית בתגובה לרמת השמע.

 • Manual/ידני

  ניתן להתאים את רמת הקלטת השמע לפי הצורך.

  כדי לכוונן את רמת הקלטת השמע, בחרו ב-[Rec. level/עוצמת ההקלטה] וכווננו את רמת השמע באמצעות הלחצנים שמאלהימינה עד להשגת הרמה הרצויה שמופיעה במד רמת השמע. התבוננו במחוון החזקת נתוני שיא (peak hold) וכווננו את הרמה באופן שמד הרמה יידלק מדי פעם מימין לסימן "12" (‎–‎12dB‎‏) עבור הצלילים החזקים ביותר. אם הוא חורג מ-0, הצליל יתעוות.

 • Disable/הפסקה

  השמע לא יוקלט.

מסנן רוח

הגדירו את התכונה למצב [Enable/הפעלה] כדי להפחית באופן אוטומטי את עיוותי השמע בעת צילום בחוץ באזורים עם רוחות. מופעל רק כאשר נעשה שימוש במיקרופון המובנה של המצלמה. הפעלת אפקט מסנן הרוח מפחיתה גם חלק מצלילי הבס הנמוכים.

מנחת/מחליש

תכונה זו מדכאת עיוות שמע הנגרם על ידי רעשים חזקים. הגדירו את התכונה למצב [Enable/הפעלה] אם השמע מעוות כאשר [Sound rec./הקלטת שמע] מוגדרת במצב [Auto/אוט.] או [Manual/ידני].