מחיקת תמונות

ניתן לבחור ולמחוק תמונות לא רצויות בנפרד או את כולן ביחד. תמונות מוגנות () לא יימחקו.

שימו לב

 • לא ניתן לשחזר תמונה שנמחקה. ודאו שאינכם זקוקים לתמונה לפני שתמחקו אותה. מומלץ להגן על התמונות שלכם כדי למנוע מחיקה בטעות.

מחיקת תמונות בנפרד

 1. בחרו את התמונה שתרצו למחוק.

  • לחצו על הלחצן צפייה.
  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור.
 2. לחצו על הלחצן למעלה.

 3. מחקו את התמונות.

  תמונות או סרטי וידאו מסוג JPEG או RAW

  • בחרו ב-[Erase/מחק].

  תמונות RAW+JPEG

  • בחרו אפשרות.

בחירת תמונות מרובות ([]) למחיקה ביחד

ניתן לסמן כמה תמונות כדי למחוק את כולן בבת אחת.

 1. בחרו ב-[צפייה: Erase images/צפייה: מחק תמונות].

 2. בחרו ב-[Select and erase images/בחר ומחק תמונות].

 3. בחרו תמונה.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה למחיקה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונה אחרת למחיקה, חזרו על שלב 3.
  • לחצו על הלחצן MENU, ולאחר מכן לחצו על [OK].
 4. מחקו את התמונות.

בחרו את טווח התמונות שמיועדות למחיקה

כאשר התמונות מוצגות בתצוגת אינדקס, בחרו את התמונה הראשונה והתמונה האחרונה שבטווח כדי למחוק בבת אחת את כל התמונות שבטווח שנבחר.

 1. בחרו ב-[Select range/בחר טווח].

 2. בחרו את טווח התמונות.

  • בחרו את התמונה הראשונה (נקודת ההתחלה).
  • לאחר מכן, בחרו את התמונה האחרונה (נקודת הסיום).
 3. לחצו על הלחצן MENU.

 4. מחקו את התמונות.

  • בחרו ב-[OK].

מחיקת כל התמונות בתיקייה או בכרטיס

 • בבחירה ב-[All images in folder/כל התמונות בתיקייה] או [All images on card/כל התמונות בכרטיס] בתפריט [צפייה: Erase images/צפייה: מחק תמונות], כל התמונות שבתיקייה או בכרטיס יימחקו.
 • אם הגדרתם תנאי חיפוש באמצעות [צפייה: Set image search conditions/צפייה: קבע את תנאי חיפוש התמונות] (), האפשרות תשתנה ל-[All found images/כל התמונ. שנמצאו].

  • אם תבחרו ב-[All found images/כל התמונ. שנמצאו], כל התמונות שסוננו לפי תנאי החיפוש יימחקו.

הערה

 • כדי למחוק את כל התמונות, כולל תמונות מוגנות, אתחלו את הכרטיס ().