הגדרות GPS

GPS באמצעות טלפון נייד

ניתן להוסיף לתמונות תיוג גאוגרפי באמצעות טלפון חכם התומך ב-Bluetooth.

בצעו את ההגדרות הבאות לאחר התקנת האפליקציה הייעודית Camera Connect () בטלפון החכם.

 1. בטלפון החכם, הפעילו את שירותי המיקום.

 2. צרו חיבור Bluetooth.

  • הפעילו את Camera Connect ובצעו התאמה בין המצלמה לטלפון החכם באמצעות Bluetooth.
 3. בחרו ב-[הגדרות אלחוטיות: GPS settings/הגדרות אלחוטיות: הגדרות GPS].

 4. בחרו ב-[‎GPS via mobile/‏GPS דרך נייד].

 5. בחרו ב-[Enable/הפעלה].

 6. צלמו את התמונה.

  • לתמונות יתווסף תיוג גאוגרפי באמצעות המידע מהטלפון החכם.

תצוגת חיבור GPS

ניתן לבדוק את הסטטוס של השגת פרטי מידע מיקום של הטלפון החכם על ידי לחיצה על סמל חיבור ה-GPS במסכים של צילום תמונות סטילס או הקלטת סרטי וידאו ( ו-, בהתאמה).

 • אפור: שירותי המיקום כבויים
 • מהבהב: לא ניתן להשיג פרטי מיקום
 • מופעל: הושגו פרטי מיקום

תיוג גאוגרפי של תמונות במהלך הצילום

תמונות שתצלמו בזמן שסמל ה-GPS מופעל יתויגו גאוגרפית.

מידע על תיוג גאוגרפי

במסך פרטי הצילום ניתן לבדוק את פרטי המיקום שנוספו לצילומים שלכם ().

 • (1) קו רוחב
 • (2) קו אורך
 • (3) גובה
 • (4) UTC (זמן אוניברסלי מתואם)

שימו לב

 • הטלפון החכם יכול לקבל מידע על מיקום רק כאשר הוא מותאם למצלמה באמצעות Bluetooth.
 • פרטי המיקום שמתקבלים אינם כוללים מידע על כיוונים.
 • ייתכן שפרטי המיקום שיושגו לא יהיו מדויקים עקב תנאי נסיעה או מצב הטלפון החכם.
 • יתכן שיידרש זמן מה כדי לקבל מידע מיקום מהטלפון החכם לאחר הפעלת המצלמה.
 • לא ניתן להשיג פרטי מיקום לאחר ביצוע אחת מהפעולות הבאות:
  • שיוך לשלט רחוק אלחוטי באמצעות Bluetooth
  • כיבוי המצלמה
  • יציאה מ-Camera Connect
  • כיבוי שירותי מיקום בטלפון החכם
 • לא ניתן להשיג פרטי מיקום במצבים הבאים:
  • המצלמה נכבית
  • חיבור ה-Bluetooth מסתיים
  • רמת הטעינה של הסוללה של הטלפון החכם נמוכה

הערה

 • הזמן האוניברסלי המתואם, או בקיצור UTC, זהה למעשה לשעון גריניץ'.
 • בעת הקלטת וידאו, מתווסף מידע ה-GPS שהושג בתחילת ההקלטה.