צילום בחשיפה ארוכה (נורה)

במצב זה, הצמצם נשאר פתוח כל עוד אתם לוחצים לחיצה מלאה על כפתור הצילום, ונסגר כאשר אתם משחררים את כפתור הצילום. השתמשו בחשיפת נורה בסצנות ליליות, זיקוקים, אסטרופוטוגרפיה ונושאי צילום ארוכים הדורשים חשיפה ארוכה.

 1. העבירו את בורר המצבים למצב M.

 2. הגדירו את מהירות התריס למצב [BULB].

  • סובבו את הגלגל גלגל שמאלה כדי להגדיר [BULB].
 3. הגדירו את ערך הצמצם הרצוי.

  • לחצו על הלחצן למעלה כדי לבחור את ערך הצמצם, ולאחר מכן סובבו את הגלגל גלגל כדי להגדיר את הערך הרצוי.
 4. צלמו את התמונה.

  • החשיפה תימשך כל עוד תלחצו לחיצה מלאה על כפתור הצילום.
  • זמן החשיפה שחלף מוצג על המסך.

שימו לב

 • אל תכוונו את המצלמה לעבר מקור אור טבעי (כגון השמש) או מלאכותי חזק. פעולה זו עלולה לגרום נזק לחיישן התמונה או לרכיבים פנימיים אחרים של המצלמה.
 • חשיפות נורה ארוכות מייצרות יותר רעש בתמונה מהרגיל.
 • אם מוגדר ISO אוטומטי, יוגדר ISO 400 ().

הערה

 • ניתן להפחית את הרעש שנוצר במהלך חשיפות ארוכות בעזרת שימוש ב-[צילום: Long exp. noise reduction/צילום: חשיפה ארוכה עם הפחתת רעשים] ().
 • בחשיפות ארוכות מומלץ להשתמש בחצובה.
 • ניתן לצלם בחשיפות ארוכות גם באמצעות מתג שלט רחוק מדגם RS-60E3 (נמכר בנפרד, ).
 • ניתן לצלם בחשיפות ארוכות גם באמצעות שלט רחוק אלחוטי מדגם BR-E1 (נמכר בנפרד, ). החשיפה הארוכה תתחיל מייד או לאחר 2 שניות מרגע הלחיצה על לחצן השחרור (שידור) של השלט הרחוק. לחצו שוב על הלחצן כדי לעצור את החשיפה הארוכה.