צפייה בסרט וידאו

 1. עברו למצב צפייה.

  • לחצו על הלחצן צפייה.
 2. בחרו סרט וידאו.

  • השתמשו בלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור סרט וידאו לצפייה.
  • בתצוגה של תמונה בודדת, הסמל [SETקובצי וידאו] המוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך מציין סרט וידאו.
  • בתצוגת אינדקס, נקבים לאורך הקצה השמאלי של תמונה ממוזערת מציינים סרט וידאו. לא ניתן לצפות בסרט וידאו מתצוגת אינדקס, ולכן לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה כדי לעבור לתצוגת תמונה יחידה.
 3. בתצוגת תמונה יחידה, לחצו על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה.

 4. בחרו ב-[צפייה בסרט וידאו].

  (1) רמקול

  • הצפייה בסרט הווידאו מתחילה.
  • ניתן להשהות את הצפייה ולעבור ללוח הצפייה בווידאו בלחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה. לחצו עליו שוב כדי להמשיך בצפייה.
  • לחיצה על הלחצן ימינה מדלגת קדימה כ-4 שניות בסרט הווידאו במהלך הצפייה. באופן דומה, לחיצה על הלחצן שמאלה מדלגת אחורה כ-4 שניות.
  • השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לכוונן את עוצמת השמע (גם במהלך הצפייה).

לוח הצפייה בווידאו

פריט פעולות צפייה
צפייה Play/הצג לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה במהלך הפעלה אוטומטית מפעילה/עוצרת סרט וידאו.
הילוך איטי Slow motion/הילוך אטי התאימו את מהירות ההילוך האיטי בעזרת הלחצנים שמאלהימינה. מהירות ההילוך האיטי מצוינת בפינה הימנית העליונה של המסך.
דילוג אחורה Skip backward/דלג אחורה כל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מדלגת אחורה כ-4 שניות.
הפריים הקודם Previous frame/המסגרת הקודמת כל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מציגה את הפריים הקודם של סרט הווידאו. לחיצה ממושכת על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מחזירה את סרט הווידאו אחורה.
הפריים הבא Next frame/המסגרת הבאה כל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מקדמת את הווידאו בפריים אחד קדימה. לחיצה ממושכת על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מריצה את סרט הווידאו קדימה.
דילוג קדימה Skip forward/דלג קדימה כל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מדלגת קדימה כ-4 שניות.
עריכה Edit/ערוך הצגת מסך העריכה ().
חילוץ פריים Frame Grab/לכוד מסגרת זמין בעת צפייה בסרט וידאו 4K או סרט וידאו במרווחי זמן 4K. מאפשר לחלץ את הפריים הנוכחי ולשמור אותו כתמונת סטילס בתבנית JPEG ().
מוזיקת רקע Background music/מוזיקת רקע הפעלת סרט וידאו עם מוזיקת הרקע שנבחרה ().
מיקום מוגדר מיקום צפייה
mm' ss" זמן צפייה (דקות:שניות)
עוצמת שמע Volume/עוצמת שמע השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לכוונן את עוצמת הרמקול ().

לוח צפייה בתקציר וידאו

פריט פעולות צפייה
צפייה Play/הצג לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה במהלך הפעלה אוטומטית מפעילה/עוצרת סרט וידאו.
הילוך איטי Slow motion/הילוך אטי התאימו את מהירות ההילוך האיטי בעזרת הלחצנים שמאלהימינה. מהירות ההילוך האיטי מצוינת בפינה הימנית העליונה של המסך.
דילוג אחורה Previous clip/הקליפ הקודם מציג את הפריים הראשון של הקטע הקודם.
הפריים הקודם Previous frame/המסגרת הקודמת כל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מציגה את הפריים הקודם של סרט הווידאו. לחיצה ממושכת על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מחזירה את סרט הווידאו אחורה.
הפריים הבא Next frame/המסגרת הבאה כל לחיצה על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מקדמת את הווידאו בפריים אחד קדימה. לחיצה ממושכת על הלחצן כפתור שליטה/הגדרה מהירה מריצה את סרט הווידאו קדימה.
דילוג קדימה Next clip/הקליפ הבא מציג את הפריים הראשון של הקטע הבא.
מחיקת קטע (קליפ) Erase clip/מחק קליפ מחיקת הקטע הנוכחי.
עריכה Edit/ערוך הצגת מסך העריכה ().
מוזיקת רקע Background music/מוזיקת רקע הפעלת סרט וידאו עם מוזיקת הרקע שנבחרה ().
מיקום מוגדר מיקום צפייה
mm' ss" זמן צפייה (דקות:שניות)
עוצמת שמע Volume/עוצמת שמע השתמשו בלחצנים למעלהלמטה כדי לכוונן את עוצמת הרמקול ().

שימו לב

 • כאשר המצלמה מחוברת לטלוויזיה לצורך צפייה בווידאו, יש לכוונן את עוצמת השמע של הווידאו באמצעות הפקדים של הטלוויזיה (), מכיוון שלא ניתן לכוונן את עוצמת השמע באמצעות הלחצנים למעלהלמטה.
 • הווידאו עלול להיעצר אם מהירות הקריאה של הכרטיס איטית מדי או אם קובצי הווידאו כוללים פריימים פגומים.

הערה

 • כדי לדלג אחורה או קדימה לתחילת הקטע הקודם או הבא במהלך צפייה בתקציר וידאו, לחצו על הלחצנים שמאלהימינה.