Prekių ženklai ir licencijavimas

Prekių ženklai

 • „Adobe“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklas.
 • „Microsoft“ ir „Windows“ yra „Microsoft Corporation“ paprastieji ir / arba JAV bei kitose šalyse registruoti prekių ženklai.
 • „App Store“ ir „macOS“ yra „Apple Inc.“ priklausantys JAV bei kitose šalyse registruoti prekių ženklai.
 • „Google Play“ ir „Android“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.
 • „iOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse ir yra naudojamas turint licenciją.
 • „QR Code“ yra „Denso Wave Inc“ prekių ženklas.
 • SDXC logotipas yra SD-3C, LLC prekių ženklas.
 • HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra paprastieji arba registruotieji „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai.
 • „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ apsaugotosios sąrankos ženklas yra „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
 • „Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG Inc.“ priklausantys registruotieji prekių ženklai ir „Canon Inc.“ suteikta licencija naudoti šiuos ženklus. Kiti prekių ženklai ir komerciniai pavadinimai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
 • „USB Type-C“™ ir „USB-C“™ yra „USB Implementers Forum“ prekių ženklai.
 • Visi kiti prekių ženklai priklauso išimtinai tik jų savininkams.

Apie MPEG-4 licencijavimą

 • “This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
 • THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (''AVC VIDEO'') AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Laikantis reikalavimų, pastaba pateikta anglų kalba.

Priedai

Rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad naudojamas su originaliais „Canon“ priedais garantuotų puikų veikimą. Todėl primygtinai rekomenduojama naudoti šį gaminį su originaliais priedais.

„Canon“ neatsako už jokią žalą šiam gaminiui ir (arba) nelaimingus atsitikimus, pvz., gedimą, gaisrą ir pan., kuriuos gali sukelti neoriginalių „Canon“ priedų gedimas (pvz., nuotėkis iš baterijos ar jos sprogimas). Atminkite, kad garantija netaikoma remonto darbams, kuriuos gali tekti atlikti dėl neoriginalių priedų gedimo, tačiau galite paprašyti už atskirą mokestį atlikti šiuos remonto darbus.

Atsargiai

 • Baterijų paketas LP-E17 yra skirtas tik „Canon“ gaminiams. Naudodami jį su nederančiu baterijų krovikliu arba gaminiu, galite sugadinti įrenginį arba sukelti nelaimingą atsitikimą, už kurį „Canon“ neatsako.

Informacijos apie derančius priedus rasite nurodytoje svetainėje.