Režimas „Ypatinga aplinka“

Kai pasirinksite fotoaparato režimą objektui ar aplinkai nufotografuoti, fotoaparatas automatiškai parinks tinkamas nuostatas.

* Aplinka reiškia „ypatinga aplinka“ (angl. „Special Scene“).

  1. Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į padėtį .

  2. Paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

  3. Pasirinkite fotografavimo režimą.

    • Sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas aukštynMygtukas žemyn, pasirinkite fotografavimo režimą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

Pastaba

  • Taip pat galite nustatyti fotografavimo režimą pasinaudodami [: Shooting mode/: Fotografavimo režimas].
  • Kai nustatyta nuostatos [Rodinio lygio nuostatos: Mode guide/Rodinio lygio nuostatos: Režimo vadovas] parinktis [Disable/Išjungti], atlikę 1 žingsnį, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad pasiektumėte sparčiojo valdymo ekraną, sukdami ratuką Ratukas arba spaudydami mygtukus Mygtukas Į kairęMygtukas Į dešinę, pasirinkite fotografavimo režimą, po to paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas.

Galimi fotografavimo režimai SCN režimu

Fotografavimo režimas
Portretas Maistas
Kraštovaizdis Naktinis portretas
Sportas Naktinis vaizdas laikant fotoaparatą rankoje
Panoraminis vaizdas HDR foninio apšvietimo valdymas
Stambus planas Tylusis režimas