Informacijos peržiūros ekranas

Ekrane galite patikrinti informaciją apie klaidą ir fotoaparato MAC adresą.

  1. Pasirinkite [Belaidžio ryšio nuostatos: Wi-Fi/Bluetooth connection/Belaidžio ryšio nuostatos: „Wi-Fi“ / „Bluetooth“ ryšys].

  2. Paspauskite mygtuką INFO.

    • Pasirodys ekranas [View info/Informacijos peržiūra].

    • Jei įvyko klaida, paspauskite mygtuką Sparčiojo valdymo / nustatymo mygtukas, kad būtų parodytas klaidos turinys.