Kitos meniu funkcijos

[Fotografavimas1]

 • Fotografavimo režimas

  Galimos parinktys apima automatinį eksponavimą ir filmavimą naudojant rankinį eksponavimą.

[Fotografavimas2]

 • Exposure comp. (Ekspozicijos kompensavimas)

  Ekspozicijos kompensavimą galima derinti ±3 žingsnių diapazone, 1/3 žingsnio pokyčiu. Išsamios informacijos apie ekspozicijos kompensavimą žr. Ekspozicijos kompensavimas.

 • FilmasISO speed settings (FilmasISO jautrumo nuostatos)

  • ISO speed (ISO jautrumas)

   [Rankinis eksponavimas filmuojant] režimu ISO jautrumą galima nustatyti rankiniu būdu. Taip pat galite pasirinkti „ISO automatinis“.

  • Max for Auto (Maksimalus automatiniu režimu)

   Galima nustatyti maksimalią nuostatos „ISO automatinis“ reikšmę, kai filmuojama [Filmai] režimu arba [Rankinis eksponavimas filmuojant] režimu, kai nustatyta „ISO automatinis“.

   [H(25600)] kaip parinkties [Max for Auto/Maksimalus automatiniu režimu] nuostata pridedama, kai nustatoma parinkties [1: ISO expansion/1: ISO išplėtimas] (dalyje [Sąranka: Custom Functions(C.Fn)/Sąranka: Pasirenkamos funkcijos (C.Fn)]) nuostata [1:Enable/1: Įjungti].

 • „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius)

  Galima automatiškai koreguoti skaistį ir kontrastą. Išsamios informacijos apie funkciją „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius) žr. „Auto Lighting Optimizer“ (Automatinis apšvietimo optimizatorius).

 • Paryškinto atspalvio pirmenybė

  Filmuodami galite sumažinti pereksponuotų sričių. Informacijos apie paryškinto atspalvio pirmenybę žr. Paryškinto atspalvio pirmenybė.

  Atsargiai

  • Filmuojant, nuostata [Enhanced/Sustiprintas] negalima (nerodoma), kai nustatyta nuostata [Filmavimas: Highlight tone priority/Filmavimas: Paryškinto atspalvio pirmenybė].
 • FilmasAuto slow shutter (FilmasAutomatinis ilgas išlaikymas)

  Galite pasirinkti, ar filmuoti filmus, kurie yra skaistesni, nei nustačius nuostatą [Disable/Išjungti] automatiškai prailgindami išlaikymą esant silpnam apšvietimui.

  Galima naudoti įrašymo režimu [Filmai]. Taikoma, kai įrašomos filmuotos medžiagos dydžio kadrų dažnis yra 59,94 k./s arba 50,00 k./s.

  • Disable (Išjungti)

   Suteikia galimybę filmuojant naudoti sklandesnį, natūralesnį judesį, kuriam mažiau įtakos turi objekto judėjimas nei nustačius [Enable/Įjungti]. Atminkite, kad silpno apšvietimo sąlygomis filmai gali būti tamsesni nei nustačius [Enable/Įjungti].

  • Enable (Įjungti)

   Suteikia galimybę filmuoti skaistesnius filmus nei nustačius [Disable/Išjungti] automatiškai pailginant išlaikymą iki 1/30 sek. (naudojant NTSC) arba 1/25 sek. (naudojant PAL) esant silpnam apšvietimui.

  Pastaba

  • Rekomenduojame nustatyti nuostatą [Disable/Išjungti], kai filmuojami judantys objektai esant silpnam apšvietimui arba kai gali atsirasti povaizdžių, pavyzdžiui, judesio sukeltų šviesos juostų.

[Fotografavimas3]

[Fotografavimas4]

[Fotografavimas5]

 • Lens electronic MF (Objektyvo elektroninis MF)

  Išsamios informacijos apie objektyvo elektroninį MF žr. Objektyvo elektroninis MF.

[Filmavimas6]

 • Remote control (Nuotolinis valdymas)

  Kai nustatyta nuostata [Enable/Įjungti], galite pradėti filmuoti ir sustabdyti filmavimą belaidžiu nuotoliniu valdikliu BR-E1 (parduodamas atskirai). Pirmiausia susiekite BR-E1 su fotoaparatu ().

  Naudojant belaidį nuotolinį valdiklį BR-E1

  Filmuodami kaip įprastai perjunkite paleidimo režimo / filmavimo perjungiklį į padėtį Filmai, po to paspauskite atleidimo mygtuką.

  Informacijos apie fotofilmų filmavimą žr. Fotofilmai.

[Fotografavimas7]

[Fotografavimas8]

 • VF display format (VI rodinio formatas)

  Išsamios informacijos apie vaizdo ieškiklio rodinio formatą žr. Rodinio vaizdo ieškiklyje formatas.

 • HDMI info disp. (HDMI informacijos rodinys)

  Galite sukonfigūruoti vaizdo išvesties per HDMI kabelį informacijos rodinį.

  • With info (Su informacija)

   Vaizdas, filmavimo informacija, AF taškai ir kita informacija rodoma kitame įrenginyje, sujungtame per HDMI. Atminkite, kad fotoaparato ekranas išsijungia. Nufilmuoti filmai įrašomi į kortelę.

  • Clean / output (Švarus / išvestis)

   HDMI išvestį sudaro tik 4K filmai. Filmavimo informacija ir AF taškai taip pat rodomi fotoaparate, bet vaizdas į kortelę neįrašomas. Atminkite, kad „Wi-Fi“ ryšys negalimas.

  • Clean / „Full HD“output (Švarus / „Full HD“išvestis)

   HDMI išvestį sudaro tik „Full HD“ filmai. Filmavimo informacija ir AF taškai taip pat rodomi fotoaparate, bet vaizdas į kortelę neįrašomas. Atminkite, kad „Wi-Fi“ ryšys negalimas.