Režimas „HDR foninio apšvietimo valdymas“

Vaizdams su foniniu apšvietimu ir šviesiomis ir tamsiomis zonomis naudokite režimą [] (HDR Backlight Control/HDR foninio apšvietimo valdymas). Vieną kartą nufotografavus šiuo režimu, užfiksuojami trys vaizdai iš eilės su skirtinga ekspozicija, kurie suderinami vienam HDR vaizdui, kuriame užfiksuojamos šešėlyje esančios detalės, kurios priešingu atveju gali būti neužfiksuotos foniniame apšvietime, sukurti.

HDR reiškia didelį dinaminį diapazoną (angl. „High Dynamic Range“).

PatarimaiFotografavimo patarimai

 • Tvirtai laikykite fotoaparatą.

  Alkūnes prispauskite prie kūno ir stabiliai laikykite fotoaparatą (). Fotografuojant šiuo režimu trys iš eilės nufotografuoti kadrai sutapdinami ir gaunamas vienas vaizdas. Todėl, jei, dėl fotoaparato drebėjimo, nors vienas iš šių trijų kadrų nesutaps su likusiais, galutinis vaizdas gali būti iškraipytas.

Atsargiai

 • Vaizdo zona bus mažesnė nei fotografuojant kitais fotografavimo režimais.
 • Negalima nustatyti RAW vaizdo kokybės.
 • Fotografavimas su blykste negalimas.
 • Atkreipkite dėmesį į tai, kad vaizdo gradacija gali būti netolygi, todėl jis gali atrodyti neįprastai, būti smarkiai iškraipytas.
 • HDR foninio apšvietimo valdymas gali būti neefektyvus fotografuojant stipria fonine šviesa apšviestus vaizdus arba labai kontrastingoje aplinkoje.
 • Kai fotografuojate pakankamai skaisčius objektus, pavyzdžiui, įprastai apšviestoje aplinkoje, dėl HDR efekto vaizdas gali atrodyti nenatūralus.
 • Fotografuojant judančius objektus, dėl judėjimo galimi povaizdžiai arba tamsa aplink objektą.
 • Fotografuojant pasikartojančios struktūros objektus (groteles, dryžius ir pan.), plokščius bei vienspalvius objektus ir dėl fotoaparato drebėjimo smarkiai nesutampančius vaizdus, vaizdo sulygiavimas gali tinkamai neveikti.
 • Vaizdų įrašymas į kortelę užtrunka, kadangi nufotografavus, jie sutapdinami. Apdorojant vaizdus ekrane rodomas rodmuo BUSY ir fotografuoti nebus galima, kol nebus baigta apdoroti.